Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Koruza za zrnje bo po začasnih podatkih, glede na stanje 5. septembra, obrodila za 16 odstotkov slabše kot lani, vendar še vedno za sedem odstotkov bolje od povprečja zadnjih desetih let. Povprečni pridelek suhega koruznega zrnja naj bi znašal 9,1 tone na hektar, vsega koruznega zrnja naj bi z 41.657 hektarjev pospravili 379.218 ton.

Tudi pridelek silažne koruze naj bi bil slabši kot lani in tudi slabši od desetletnega povprečja. Pridelali naj bi je 1.172.109 ton, kar je za 19 odstotkov manj kot v letu prej, ko je je bilo 1.451.208 ton. Povprečni pridelek zelene mase naj bi znašal 43,2 tone na hektar, kar je za pet odstotkov manj od desetletnega povprečja (45,2 tone na hektar).

Pozni krompir je letos po začasnih podatkih rasel na 2510 hektarjih njiv, kar je za sedem odstotkov manjša površina kot lani, obrodil pa naj bi slabo. Povprečni pridelek naj bi bil za petino manjši kot lani in za sedem odstotkov manjši od povprečja zadnjih desetih let; znašal naj bi 24,5 tone na hektar. Skupno naj bi tako pobrali 61.445 ton poznega krompirja.

Sladkorna pesa bo obrodila nekoliko slabše kot lani, v povprečju 59,1 tone na hektar. Ker je bila posejana na za 12 odstotkov večji površini kot lani, bo skupni pridelek podoben lanskemu. Tehtal naj bi 7471 ton.

Več hmeljišč, manjši pridelek

Hmeljarji so letos obdelovali 1536 hektarjev hmeljišč, kar je za tri odstotke večja površina kot lani, a so spomladanska pozeba in kasnejše neugodne vremenske razmere močno vplivale na pridelek. V povprečju naj bi na hektar pridelali 1,1 tone hmeljnih storžkov, kar je za 38 odstotkov manj kot lani. Skupaj naj bi tako pridelali 1708 ton hmelja.

Pričakovani povprečni pridelek sončnic naj bi bil 2,4 tone na hektar, kar je za 16 odstotkov manj od lanskega pridelka. Skupaj naj bi tako letos na 422 hektarjih pridelali 1030 ton sončničnega zrnja.

Tudi soja naj bi obrodila nekoliko slabše kot v letu prej, in sicer za osem odstotkov, a je bo vseeno pridelano več, ker je bila posejana na večji površini kot v prejšnjem letu. Skupni pridelek naj bi tako tehtal 5401 tono.

Skupna količina suhega semena buč za olje naj bi znašala približno 2634 ton, kar je za pet odstotkov manj kot lani, čeprav so bile posejane na za osem odstotkov večji površini.

Povprečni pridelek suhega bučnega semena naj bi bil 0,6 tone na hektar, kar je enako povprečju zadnjih desetih let.

Draži se tudi hrana