Svetovni gospodarski forum lestvico sestavlja na podlagi 12 meril: institucionalnega okolja, infrastrukture, makroekonomskega okoljae, zdravja in izobraževanja, učinkovitosti trga dobrin, učinkovitosti trga dela, razvoja finančnega trga, velikosti trga, kakovosti poslovnega omrežja in inovativnosti. Foto: Reuters

Slovenija je v letošnjem ocenjevanju dobila najvišjo oceno 100 pri makroekonomski stabilnosti, oceno 90 točk je prejelo zdravstvo (36. mesto med vsemi državami na lestvici), oceno 78 infrastruktura (33. mesto), oceno 75 pa spretnosti in znanje delovne sile (26. mesto).

Najnižjo oceno je država prejela na področju velikosti trga (ocena 48 oz. 82. mesto), sledila sta inovacijska sposobnost (ocena 58 oz. 28. mesto) in produktni trg (ocena 62 oz. 30. mesto).

Na letošnji lestvici je sicer 141 držav, na zadnjem mestu je Čad. ZDA so medtem letos izgubile prvo mesto, tudi zaradi trgovinskih vojn ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Na tretjem mestu je kitajski Hongkong, ki mu sledita Nizozemska in Švica. Na prvo mesto lestvice se je uvrstil Singapur.