Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

V njej so navedeni ukrepi čakanja na delo, skrajšanega delovnega časa, temeljnega dohodka, oprostitve prispevkov za samozaposlene in druge v skupni vrednosti 1,1 milijarde evrov.

Instrument SURE bo zagotavljal finančno pomoč v obliki posojil EU-ja državam članicam pod ugodnimi pogoji v skupni vrednosti do 100 milijard evrov. S temi posojili bodo države članice lažje obravnavale nenadna povečanja javnofinančnih odhodkov za ohranjanje delovnih mest. Višina in pogoji posojila se bodo določili v procesu odobritve. Komisija si bo sredstva za financiranje posojil izposodila na dolžniških kapitalskih trgih z izdajo obveznic.

Na ministrstvu za finance so navedli, da se glede na trenutne tržne razmere komisija lahko ugodneje zadolžuje na dolžniških kapitalskih trgih v primerjavi s Slovenijo. A razlika v strošku zadolževanja se je v zadnjem obdobju "izrazito znižala, saj investitorji vidijo Slovenijo v skupini stabilnih in zaupanja vrednih držav evroobmočja". Ob tem SURE znižuje potrebe po zadolževanju za financiranje državnega proračuna z drugimi instrumenti financiranja.

Shema bo začela delovati, ko bodo vse članice zagotovile jamstva. Slovenija je bila med prvimi, ki je sprejela ustrezno zakonodajo za odobritev državnega poroštva v okviru sheme. DZ je zakon potrdil konec maja, sledi podpis poroštvene pogodbe s komisijo.

Shema SURE je eden od treh stebrov aprilskega fiskalnega svežnja v vrednosti 540 milijard evrov v pomoč delavcem, podjetjem in državam.

Članicam omogoča, da prosijo za finančno podporo EU v primeru nenadnega in znatnega povečanja javnofinančnih odhodkov na področju zaposlovanja zaradi epidemije od februarja. Na voljo bo do konca leta 2022, jo je pa v primeru vztrajanja kriznih razmer mogoče podaljšati.