V raziskavi je sodelovalo 1687 ekonomistov iz več kot 100 držav. Foto: Shutterstock
V raziskavi je sodelovalo 1687 ekonomistov iz več kot 100 držav. Foto: Shutterstock

Kot je ob objavi izsledkov povedal raziskovalec Ifa Niklas Potrafke, so se pričakovanja glede inflacije v primerjavi z drugim četrtletjem v tretjem trimesečju, na katero se nanaša najnovejša raziskava, znova občutno povečala, in sicer za 1,8 odstotne točke.

Poleg tega sodelujoči v raziskavi tokrat višje stopnje inflacije napovedujejo tudi za prihodnja leta. V letu 2023 pričakujejo 7,5-odstotno stopnjo svetovne inflacije, v letu 2026, v katero je prav tako segla raziskava, pa petodstotno.

Ob tem raziskovalci opozarjajo, da gre pri navedenih številkah za mediano povprečne pričakovane stopnje inflacije na ravni posameznih držav. Mediano so uporabili, ker se pričakovane stopnje inflacije med regijami zelo razlikujejo, v nekaterih državah in regijah pa so drastično višje kot drugje po svetu.

V vzhodni Afriki sodelujoči v letošnjem letu pričakujejo, da bo povprečna stopnja inflacije znašala nekaj pod 60 odstotki. Na drugi strani podatki za zahodno Evropo kažejo 7,3 odstotka, za severno Ameriko pa 7,2 odstotka.

Raziskava temelji na rezultatih, ki so bili zbrani od 7. do 21. septembra, vanjo pa je bilo vključenih 1687 sodelujočih ekonomskih strokovnjakov iz več kot 100 držav.