Telemach je prevladujoči ponudnik na trgu kabelske televizije, kjer obvladuje skoraj 90 odstotkov trga. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Telemach je prevladujoči ponudnik na trgu kabelske televizije, kjer obvladuje skoraj 90 odstotkov trga. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Telemach Slovenija je v torek s podjetjem Garnol – tega obvladuje Jurij Krč, sicer tudi prokurist podjetja T-2 – sklenil pogodbo, skladno s katero namerava pridobiti najmanj 98,06-odstotni delež v telekomunikacijskem operaterju T-2. Po opravljenem skrbnem pregledu nameravata družbi v prihodnjih tednih podpisati pogodbo o nakupu poslovnih deležev, za dokončanje posla pa bodo potrebna tudi soglasja pristojnih regulatorjev.

V Telemachu so pojasnili, da bi kot večinski družbenik zagotovili, da bo telekomunikacijski operater T-2 izpolnjeval svoje obveznosti, kar vključuje tudi obveznosti do Slovenskega državnega holdinga (SDH). Ta trdi, da mu družba dolguje vsaj 65 milijonov evrov, in sicer od posojila bank leta 2007 v vrednosti 120 milijonov evrov takratnima lastnikoma T-2, holdingoma Zvon 1 in Zvon 2 za izgradnjo optičnega omrežja.

Krč medtem trdi, da SDH zlorablja institut stečaja, da bi zakril svoje napake in dosegel prodajo T-2 kot poslovne celote, ker se z zastavljenim premoženjem ne more poplačati.

SDH zatrjuje, da si prizadeva za sklenitev dogovora

V SDH-ju, kjer posameznih dejavnosti, ki jih izvajajo z namenom poplačila terjatev, ne razkrivajo, so ponovili, da si v vseh fazah izterjave dolga do svojih dolžnikov prizadevajo z dolžniki skleniti dogovor oziroma sporazum za poplačilo terjatev brez nepotrebnih sodnih in drugih postopkov prisilne izterjave.

Neuradno naj bi kljub za četrtek sklicanemu naroku o začetku stečajnega postopka med SDH-jem in T-2 še vedno potekala tudi pogajanja o vrednosti dolga telekomunikacijskega operaterja do upravljavca državnega premoženja. Ali bo narok na okrožnem ljubljanskem sodišču v četrtek tudi dejansko izveden, tako kljub nameri Telemacha za prevzem T-2 ni znano.

Akos: Prodaja ne vpliva na obstoječa pogodbena razmerja

Ob napovedani prodaji se je oglasila tudi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenija (Akos), ki pojasnjuje, da zakon o elektronskih komunikacijah ob prodaji operaterja ne predvideva njenega soglasja. "Bo pa agencija v primeru, da do napovedane prodaje družbe T-2 družbi Telemach Slovenija dejansko pride, aktivno spremljala razvoj trga, predvidoma ponovila analize trgov, na katerih operaterja delujeta, in skladno z izsledki teh po potrebi prilagodila regulatorne ukrepe," so sporočili.

Sorodna novica Telemach Slovenija želi kupiti T-2

Vsem naročnikom omenjenih družb so ob tem sporočili, da vse njihove pogodbe ostajajo v veljavi. "Prodaja podjetja ne vpliva na obstoječa pogodbena razmerja," so poudarili in dodali, da se obveznosti in pravice iz obstoječih pogodb prenesejo na novega lastnika, ki mora spoštovati obstoječe pogoje in obveznosti.

"Sicer pa so posledice, ki jih povzroči nakup podjetja, lahko različne in so odvisne predvsem od dogovorov med kupcem in prodajalcem. Ob nakupu podjetja se spremeni lastniška struktura, kar pogosto vpliva na poslovno politiko družbe. Vse navedeno pa lahko dolgoročno posredno vpliva tudi na položaj obstoječih strank," so še dodali na Akosu.

Tržni deleži

Po podatkih Akosa je imel v prvem četrtletju letos T-2 na trgu mobilne telefonije 7,27-odstotni tržni delež, Telemach 25,87-odstotnega, Telekom Slovenije 35,19-odstotnega in A1 25,63-odstotnega. Pri širokopasovnem dostopu do spleta je imel T-2 21,82-odstotni, Telemach 32,87-odstotni, Telekom 28,21-odstotni in A1 13,79-odstotni tržni delež.

Pri IP-televiziji je imel T-2 32,42-odstotni, Telemach 6,33-odstotni, Telekom 42,02-odstotni in A1 18,68-odstotni tržni delež. Pri fiksni telefoniji je imel T-2 22,10-odstotni, Telemach 35,53-odstotni, Telekom 34,90-odstotni in A1 5,01-odstotni tržni delež. Pri kabelski televiziji pa je imel T-2 1,12-odstotni, Telemach 89,69-odstotni, Telekom 0,41-odstotni in A1 0,95-odstotni tržni delež.

Kratka zgodovina obeh podjetij

Družba T-2, ki je bila ustanovljena leta 2004, je imela lani 115,6 milijona evrov prihodkov in 5,9 milijona evrov čistega dobička. Po podatkih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS ima pri mobilni telefoniji sedemodstotni, pri širokopasovnem dostopu do spleta 21,9-odstotni in pri IP TV 32,7-odstotni tržni delež. Večinski lastnik T-2 je podjetje Garnol, ki ga obvladuje Krč, preostali del je v lasti podjetij Gratel in Loka Invest, ki sta v stečaju.

Telemach pa je jeseni 1999 ustanovilo več slovenskih podjetij, med njimi BTC, Gorenje Trgovina in Slovenske železnice. Kmalu se je začel širiti, leta 2000 je denimo kupil ljubljanskega kabelskega operaterja Meglič Telekom in tudi v prihodnjih letih so sledili nakupi konkurenčnih kabelskih operaterjev. Oktobra 2014 je kupil takrat tretjega največjega slovenskega mobilnega operaterja Tušmobil. V okviru dokapitalizacije je konec leta 2000 v družbo kot večinski lastnik vstopil investicijski sklad Emerging Markets Partnership iz ZDA. Leta 2001, ko je Telemach postal vodilni kabelski operater v Sloveniji, je nato prvič posloval z dobičkom.

Decembra 2004 je novi lastnik Telemacha postala ameriška družba United Global Com (UGC). Aprila 2013 se je Telemach priključil skupini United Group, ki združuje več telekomunikacijskih družb v t. i. regiji Adria pod okriljem mednarodne investicijske družbe Mid Europa Partners.

Telemach je danes prevladujoči ponudnik na trgu kabelske televizije, kjer obvladuje skoraj 90 odstotkov trga. Na trgu mobilne telefonije, kamor je uradno vstopil junija 2012, ima po podatkih za zadnje lansko četrtletje 25,74-odstotni delež, na trgu fiksne telefonije pa 37,97-odstotnega. Ob koncu leta 2020 je prevzel prvo mesto med slovenskimi ponudniki fiksnega interneta, kjer ima zdaj 32,71-odstotni delež.

Telemach kupuje T-2