Termoelektrarna Šoštanj. Foto: BoBo
Termoelektrarna Šoštanj. Foto: BoBo

V Termoelektrarni Šoštanj (Teš) namreč menijo, da recenzija navaja in citira študijo Univerze iz Leobna (Avstrija), ki jo je sicer lani naročil sam Teš in je bila zgolj osnova za možnost izvedbe načrtovanega sosežiga nenevarnih odpadkov.

Kot so dodali, prepis ugotovitev omenjene študije, ki v določenem delu ni več relevantna, saj se je projekt sosežiga v zadnjih dveh letih pomembno spremenil, ne more biti del resne recenzije. V vmesnem času je Teš namreč opustil namero, da se sosežig izvaja tudi v bloku pet, kar med drugim obravnava omenjena študija. Recenzija, tako Teš, med drugim navaja, da bodo v primeru sosežiga alternativnega goriva iz odpadkov SRF vsi vplivi na okolje znotraj dovoljenih mejnih vrednosti. V Tešu ves čas zagovarjajo podobno stališče in so trdno prepričani, da bi sosežig goriva iz nenevarnih odpadkov izboljšal obstoječo okoljsko in zdravstveno sliko v Šaleški dolini, so dodali.

Recenzija se je opredelila tudi do problematike težkih kovin, vendar po mnenju Teša ni podala izračunov ali drugih dokazov, ki bi potrjevali njene trditve, da bi sosežig takšne težke kovine tudi dejansko izpuščal v ozračje. Prav tako recenzija brez argumenta navaja, da se bo s sosežigom trajno poslabšala kakovost zraka in okolja, so opozorili.

Strokovne analize

"Vse strokovne analize, ki smo jih v Tešu izvedli v sklopu omenjenega poročila, kažejo nasprotno. To potrjujejo monitoringi tujih, predvsem nemških termoelektrarn, ki že vrsto let uporabljajo tovrstno gorivo," so zapisali.

Menijo tudi, da ugotovitve recenzije glede obstoječe onesnaženosti Velenjskega in Šoštanjskega jezera niso z ničimer podkrepljene, in dodajajo, da je Teš že leta 1987 začel ekološkosanacijski program, ki je vključeval tudi sanacijo jezer.

"Tudi navedba v recenziji, da Teš ni primeren za uporabo goriva SRF, je pavšalna in ni podkrepljena z nobeno dodatno analizo ali izračuni. Teš 6 je najsodobnejša termoelektrarna v EU-ju, z najsodobnejšo čistilno napravo in filtri, zato je brez dvoma primerna za izvajanje sosežiga," so zapisali in znova zatrdili, da ne načrtujejo uvoza odpadkov iz tujine. Menijo tudi, da bi morala šoštanjska občina prepoznati, da ne gre za strokovno recenzijo, zato bi od nje pričakovali, da bi zahtevala njeno ustrezno dopolnitev, ki bo skladna z veljavnimi strokovnimi pravili.

Teš namerava poskusni sosežig goriva SRF zagnati konec leta 2021, redni sosežig pa predvideva od začetka leta 2022.