Foto: Reuters
Foto: Reuters

Trgovci bi se lahko novim zakonskim omejitvam prilagodili tudi tako, da bi spletno prodajo in dostavo omogočali tudi ob nedeljah. V Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) menijo, da ovir za takšno prodajo po noveli ni. "Naročila se lahko pripravljajo, in če je dogovor z naročnikom tak, tudi dostavljajo ob nedeljah," je za Delo dejala predsednica TZS-ja Mariča Lah. Za mnenje glede spletne prodaje pa so zaprosili tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Lahova je poudarila, da zakon o trgovini ureja obratovalni čas, medtem ko delovni čas zaposlenih ureja zakon o delovnih razmerjih. Tako se po njenem mnenju delo ob nedeljah, če to zahteva delovni proces, lahko organizira, mora pa delodajalec izplačati vse dodatke za delo v manj ugodnem delovnem času, kot jih določa panožna kolektivna pogodba.

Ministrstvo za gospodarstvo pravi, da novela ne ureja spletne prodaje. "Zakon o dopolnitvah zakona o trgovini (ZT-1B) določa, da trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dneh, medtem ko gre v primeru spletne prodaje za prodajo na daljavo, ki je ena od oblik prodaje zunaj prodajalne. Ta se skladno s sedmim odstavkom 3. člena zakona o trgovini lahko opravlja tudi s potujočo prodajalno, na premični stojnici, s prodajnim avtomatom, od vrat od vrat in na tržnici. Po našem mnenju torej določbe ZT-1B, ki prepovedujejo obratovanje prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevnih, prodaje, ki se opravlja zunaj prodajaln in s tem tudi na daljavo, ne urejajo," so povedali na ministrstvu.

Večji trgovci v Sloveniji, ki ponujajo med drugim spletno prodajo in dostavo živil, imajo različne načrte. V Mercatorju so v ponedeljek povedali, da glede možnosti nedeljske prodaje prek spleta čakajo pojasnila pristojnih organov in da bodo odločitve sprejeli "upoštevaje tako stališče pristojnih kot delovno zakonodajo".

V podjetju Spar Slovenija bodo novelo zakona o trgovini dosledno upoštevali in se prilagodili danim razmeram. "Glede na trenutno situacijo razmišljamo tudi o tem, da bi dostavo naročil iz spletne trgovine Spar Online izvajali tudi ob nedeljah, o čemer bomo javnost ustrezno obvestili," so dejali in dodali, da so še pred novim koronavirusom opažali veliko zanimanje za spletno nakupovanje, v času epidemije pa se je to bistveno povečalo. Kakšen delež prodaje ustvarijo s spletno prodajo, ne razkrivajo.

Tuš spletno nakupovanje v svoji spletni trgovini omogoča vse dni v tednu, prevzem in dostava pa sta mogoča od ponedeljka do sobote skladno z delovnim časom poslovalnic. Uvajanja dostave in prevzema spletnega nakupa ob nedeljah trenutno ne načrtujejo. S spletno prodajo trenutno ustvarijo 2,5 odstotka celotne prodaje, se pa ta delež še naprej povečuje, so dodali.

Po noveli, ki bo začela veljati v soboto, trgovci ob nedeljah in z zakonom določenih prostih dneh ne bodo več smeli določiti obratovalnega časa prodajaln. Izjeme bodo prodajalne s prodajno površino do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, v pristaniščih, na letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah. Prav tako bodo lahko ob nedeljah in dela prostih dneh odprte preostale manjše prodajalne s površino do 200 kvadratnih metrov, če bodo delo v njih opravljali nosilci trgovinske dejavnosti oz. njihovi zastopniki, lahko pa tudi dijaki, študenti in upokojenci.

Pobuda za ustavno presojo nedeljskega zaprtja trgovin

Trgovci pri TZS-ju so se sicer odločili, da bodo vložili pobudo za oceno ustavnosti in predlog za začasno zadržanje izvajanje novele zakona o trgovini, je v ponedeljek povedala Mariča Lah. Presojo katerih delov zakona bodo predlagali in s kakšnimi argumenti, bo predvidoma znano prihodnji teden, ko naj bi bila končana pravna analiza.

Ustavno sodišče je že leta 2006 presojalo zakon o trgovini zaradi omejitve nedeljskega obratovanja, in sicer so trgovci med drugim zatrjevali, da so bile izjeme glede nedeljskega obratovanja določene arbitrarno in da so zaradi nejasnosti povzročale zmedo.

Sodišče je do končne odločitve zadržalo izvajanje dela, ki je določal, da so lahko trgovine odprte do deset nedelj v letu. Postopek za oceno ustavnosti pa je, potem ko je bil zakon vmes spremenjen in so Mercator in drugi trgovci pobudo umaknili, Emona Obala pa se o umiku ni izrekla, ustavilo.