Foto: BoBo
Foto: BoBo

"Živimo v 21. stoletju, govorimo o digitalizaciji, a pozabljamo na osnovno prehrano. Človek se mora za varno delo kakovostno prehranjevati. Kakovost malic, ki nam jih dobavlja Gorenje Gostinstvo, je slabša, kot je bila v preteklosti," je opozoril predsednik SDRES-a Asmir Bećarević in dejal, so rudarji sprejeli, da imajo od leta 2019 plače zamrznjene, ne morejo pa sprejeti tega, kar se dogaja z njihovo prehrano.

Po njegovih besedah rudarji v jami nimajo kuhinje in stolov, zato pogosto malico pojedo stoje ali kar na kolenih. Malica je hladna, toplo malico imajo samo zunanji delavci. Tudi rudarji 500 metrov pod zemljo bi lahko imeli toplo malico, tako kot je to v tujini, je dejal Bećarević in dodal, da nekateri rudarji malico prinesejo s seboj, vendar je to dodaten strošek, saj imajo malico plačano.

Od uprave rudnika, tako Bećarević, zahtevajo zvišanje nadomestila za malico na 7,91 evra, ta znesek naj bi jim nakazali na delovno kartico za prehrano ali na transakcijski račun. Pojasnil je tudi, da jih je Sindikat Premogovnika Velenje tožil, ker so opozarjali, da je prav ta sindikat podpisal soglasje o zamrznitvi plač leta 2019. Bećarević zatrjuje, da se od takrat plače rudarjev niso dvignile niti za cent in da so v bistvu glede na višje življenjske stroške stagnirale.

Dejal je, da zdaj podjetniški sindikat navaja, da niso podali soglasja k zamrznitvi plač, od SDRES-a, ki ima v skupini Premogovnik Velenje približno 200 članov, pa zahtevajo plačilo odškodnine za 10.500 evrov. "V vseh naših izjavah smo vedno govorili resnico," je poudaril Bećarević.

Pogajanja za višje cene

Po njegovih podatkih naj bi se Sindikat Premogovnika Velenje z vodstvom rudnika pogajal o višjih plačah. SDRES bo tako še nekaj časa počakal, potem pa bo tudi sam pozval k višjim plačam, saj imajo knapi pravico do dostojnega življenja.

Predsednik Sindikata Premogovnika Velenje Simon Lamot je povedal, da so SDRES tožili zaradi neresničnih izjav o zamrznjenih plačah. Glede malice pa je dejal, da bo vedno obstajala debata o kakovosti. Pojasnil je tudi, da imajo v premogovniku komisijo, ki skrbi za kakovost malice.

Upravo rudnika so pozvali, naj nadaljuje pogajanja z Gorenjem Gostinstvom, saj si je treba še močno prizadevati za izboljšanje kakovosti malice, še pravi Lamot.

Energetska zbornica Slovenije, SDRES in podjetniški sindikat premogovnika so maja letos uskladili aneks k panožni kolektivni pogodbi dejavnosti premogovništva, ki predstavlja nastavek v smeri vnovičnega usklajevanja plač knapov z inflacijo. Dodatek za ogrevanje (deputat) ostaja.

Kot so takrat navedli v SDRES-u, je v aneksu, ki je nastal kot rezultat pogajanj za tarifni del kolektivne pogodbe v dejavnosti premogovništva, za 1. junij predvideno zvišanje najnižjih osnovnih plač za 4,6 odstotka. Zaposleni sicer tega dviga po njihovih besedah ne bodo neposredno občutili, "predstavlja pa nastavek za usklajevanje knapovskih plač z rastjo cen", ki je na ravni Premogovnika Velenje zamrznjeno že od leta 2019.

Velenjski rudarji za dvig nadomestila za prehrano

Rudarji tople malice zaradi higienskih razlogov ne morejo vnašati v jamo

Zaposleni v skupini Premogovnik Velenje delajo v zahtevnih pogojih dela, zato je organizirana prehrana zanje izjemnega pomena. V Premogovniku Velenje in premogovniških povezanih družbah malice zagotavlja zunanji izvajalec, ki je bil izbran prek javnih naročil. Ta vsem zaposlenim vsakodnevno zagotavlja pet različnih toplih menijev in 40 različnih hladnih malic po ceni 4,62 evra, pa so sporočili iz Premogovnika Velenje.

Delodajalec vsem zaposlenim v skupini Premogovnik Velenje plačuje malico v znesku 6,12 evra, zato skladno s kolektivno pogodbo rudnika zaposleni razliko prejemajo v denarju pri plači.

Kljub pritiskom na povišanje cene malic zaradi splošne podražitve surovin je bilo z dobaviteljem prehrane dogovorjeno, da se cena osnovnih malic ne spremeni in ostane na dogovorjeni pogodbeni ravni. Spremenile so se zgolj cene nekaterih izdelkov v dobaviteljevi dodatni ponudbi, navajajo v premogovniku.

Od dodatne ponudbe je tako na voljo 18 dodatnih hladnih malic, ki stanejo od pet do šest evrov. Poleg dodatnih malic pa so na voljo tudi različni prehrambni izdelki, ki se prav tako obračunavajo po ceniku dobavitelja prehrane.

Zaradi narave dela rudarjev, ki poteka približno 500 metrov globoko pod zemeljskim površjem, je hladna malica namenjena predvsem zaposlenim v jami, topla malica pa je namenjena vsem zaposlenim v zunanjih obratih – tudi proizvodnih. Rudarji tople malice zaradi higienskih razlogov ne morejo vnašati v jamo in je do zdaj tudi nikoli niso.

V podjetju po navedbah premogovnika vseskozi deluje tudi komisija za prehrano, ki je sestavljena iz predstavnikov reprezentativnega sindikata, sveta delavcev, delodajalcev in ponudnikov malic. Naloga komisije je, da ugotavlja morebitne odmike od dogovorjenih standardov kakovosti in količine obrokov. Zaposleni lahko pripombe in predloge v povezavi z malico podajo neposredno v za to namenjeno skrinjico oz. knjigo vtisov, prek predstavnikov sindikata, članov komisije ali prek portala.

"Omenjena komisija se je nazadnje sestala pred tremi tedni in večjega odstopanja glede malic takrat ni ugotovila, zato nas še toliko bolj preseneča dilema, ki se glede tega tokrat pojavlja v medijih. Kljub temu smo z dobaviteljem prehrane že v kontaktu. Z njim bomo skušali ugotoviti dejansko stanje in preučiti morebitna odstopanja. Še enkrat bomo tudi dodatno preverili energetsko ustreznost in količine osnovnih malic," so še zapisali v premogovniku.