Trošarina na cigareto bo znašala najmanj 11,4 centa. Foto: EPA

Po oceni vlade se bodo maloprodajne cene tobačnih izdelkov v povprečju dvignile za okoli 1,3 odstotka. Vlada si od višjih trošarin letno obeta dodatna 2,8 milijona evrov prihodkov ob predpostavki, da bo zaradi višjih trošarin količina prodanih tobačnih izdelkov upadla le za en odstotek.

Specifična trošarina bo po novem znašala 1,4727 evra za zavojček 20 cigaret oz. 73,6353 evra za 1000 cigaret. Proporcionalna trošarina bo znašala 21,87 odstotka drobnoprodajne cene.

Za cigare in cigarilose se bo trošarina zvišala na najmanj 43 evrov za 1000 kosov. Stopnja proporcionalne trošarine se ne bo spremenila in ostaja 6,3 odstotka od drobnoprodajne cene.

Za drobno rezani tobak se bo celotna trošarina zvišala z 92 evrov na najmanj 94 evrov za kilogram. Pri tem se stopnja proporcionalne trošarine ne bo spremenila in bo ostala pri 37 odstotkih od drobnoprodajne cene, specifična trošarina pa se bo zvišala z 42 evrov na 43 evrov za kilogram. Za drug tobak za kajenje se bo trošarina zvišala z 42 evrov na 43 evrov za kilogram.