Za ogrevanje 41 odstotkov gospodinjstev uporablja lesna goriva. Foto: Pixabay
Za ogrevanje 41 odstotkov gospodinjstev uporablja lesna goriva. Foto: Pixabay
Ogrevanje prostorov v hladnem delu leta predstavlja za vsako gospodinjstvo velik strošek. Foto: Pixabay

Za ogrevanje sanitarne vode so porabila 16 odstotkov energije, prav toliko tudi za razsvetljavo in električne naprave, za kuhanje štiri odstotke, za hlajenje prostorov pa manj kot odstotek.

Podatki statističnega urada kažejo, da so gospodinjstva lani porabila okoli 46.900 TJ energije, namenjene končni rabi, kar je za dva odstotka manj kot leto pred tem. Manj energije so porabila za ogrevanje prostorov (za približno štiri odstotke) in za kuhanje (za 0,2 odstotka). Za hlajenje prostorov in za ogrevanje sanitarne vode pa so je porabila za dva oz. za 0,1 odstotka več.

Najpopularnejša lesna goriva
Med energenti, ki se uporabljajo v gospodinjstvih, prevladujejo lesna goriva z 41 odstotki, sledijo jim poraba električne energije s 26 odstotki, zemeljski plin s skoraj 11 odstotki, ekstra lahko kurilno olje z devetimi odstotki, daljinska toplota s sedmimi odstotki. Energija okolja in utekočinjen naftni plin predstavljata po tri odstotke vseh energentov, solarna energija pa en odstotek.

Glede na leto 2016 se je v gospodinjstvih med energenti najbolj zmanjšala raba ekstra lahkega kurilnega olja, in sicer za osem odstotkov. Najbolj se je povečala raba energije iz okolja (za šest odstotkov).