Prihodnjo sredo bodo upokojenci prejeli letni dodatek. Foto: Pixabay
Prihodnjo sredo bodo upokojenci prejeli letni dodatek. Foto: Pixabay

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) bo letni dodatek za letošnje leto v skupnem znesku 155.923.416 evrov izplačal skupaj z junijskimi pokojninami prihodnjo sredo. Letni dodatek bo prejelo 611.555 ljudi, od tega 597.100 prejemnikov pokojnin in 14.455 prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja, so sporočili z Zpiza.

Letni dodatek za tiste z najnižjimi pokojninami znaša 445 evrov, prejelo ga bo 131.142 ljudi. Tisti, ki prejemajo pokojnino v znesku od 525 do 630 evrov, bodo prejeli dodatek v znesku 305 evrov. Takih je 18.197 ljudi. 101.001 človek, ki prejema pokojnino v znesku od 630 do 745 evrov, bo prejel dodatek v znesku 245 evrov. 92.360 tistim, ki prejemajo pokojnino v znesku od 745 do 900 evrov bo Zpiz izplačal letni dodatek v znesku 195 evrov. Prejemnikom najvišjih pokojnin, torej nad 900 evrov, bo Zpiz izplačal letni dodatek v znesku 135 evrov. Prejelo ga bo 154.400 ljudi.

Novost – celotni dodatek za delno zaposlene

Na Zpizu so ob tem poudarili novost, ki jo prinaša zakon o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022. Nanaša se na 41.056 prejemnikov pokojnin, katerim se pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu oz. se jim zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina ali pokojnina v sorazmernem delu. Tem bo letni dodatek izplačan v celotnem znesku 445 evrov, ne v sorazmernem delu kot do zdaj, če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 520 evrov. Skupna vrednost izplačanih dodatkov bo znašala 18.095.380 evrov.

Preostalim 37.734 prejemnikom pokojnin, katerih osnova za odmero letnega dodatka presega 525 evrov, pa bo letni dodatek izplačan tudi ob upoštevanju podatka o sorazmernem delu osnovnega prejemka, v odvisnosti od števila mesecev slovenske dobe v primerjavi s številom mesecev celotne zavarovalne dobe oz. v odvisnosti od števila ur delne zaposlitve, v skupni vrednosti 3.895.044 evrov.

Skupni znesek letnega dodatka za prejemnike nadomestila iz invalidskega zavarovanja letos znaša 3.502.323 evrov. Tisti, ki prejemajo nadomestilo v znesku do 745 evrov, se bo letni dodatek izplačal v znesku 245 evrov. Takih je 14.186 ljudi. 207 prejemnikov nadomestila v znesku od 745 do 900 evrov bo prejelo letni dodatek v vrednosti 195 evrov. 62 prejemnikov nadomestila v znesku več kot 900 evrov bo prejelo letni dodatek v znesku 135 evrov.

Dokazila o višini tuje pokojnine

Poleg tega je Zpiz pozval 132.818 ljudi, da posredujejo dokazilo o vrednosti tuje pokojnine. Do 15. junija je bilo vrnjenih 106.042 izjav, med katerimi je 12.661 ljudi izjavilo, da ne prejemajo tuje pokojnine. Večini navedenim prejemnikom, ki so posredovali izjave (104.587), bo v juniju 2021 izplačan letni dodatek v skupni vrednosti 30.307.670 evrov.

Če bo Zpiz dokazilo o višini tuje pokojnine prejel do 30. septembra, bo tistim, ki podatka o višini tuje pokojnine zavodu do junija še niso posredovali, letni dodatek izplačan septembra ali novembra 2021. V primeru, da Zpiz podatka o višini tuje pokojnine ne bo prejel do takrat, bo letni dodatek izplačal v znesku 135 evrov oz. v pripadajočem sorazmernem delu v mesecu novembru 2021.

Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po 1. juniju letos, bo letni dodatek izplačan skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila, se še sporočili s pokojninskega zavoda.