Kljub nasprotovanju sindikatov bodo začasna dela ostala v reformi trga dela. Foto: BoBo
Kljub nasprotovanju sindikatov bodo začasna dela ostala v reformi trga dela. Foto: BoBo

Predlog novele zakona o urejanju trga dela uvaja začasna in občasna dela za upokojence. Na ministrstvu so sicer sprva nameravali začasna in občasna dela uvesti za vse brezposelne, a so sindikati temu nasprotovali. Sindikati niso sprejeli niti vladnega kompromisa, da bi začasna in občasna dela uvedli za starejše brezposelne.

Generalni sekretar konfederacije sindikatov Pergam, Jakob Počivavšek, je ob tem dejal, da bi moral biti namen reforme trga dela odpraviti segmentacijo na trgu, medtem ko bi ta institut spodbudil prekerne oblike dela in s tem še povečal razlike na trgu. Dodal je tudi, da so omejitve začasnih in občasnih del zastavljene preohlapno, zato se v Pergamu bojijo, da bi začasna in občasna dela posegla v sklepanje pogodb o zaposlitvi.

Začasna in občasna dela bi za upokojence bili pripravljeni sprejeti v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, vendar so ob tem predlagali strožjo opredelitev začasnih in občasnih del.

Na drugi strani pa so delodajalci pričakovali več v smeri fleksibilnih oblik dela. Generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole je ob tem dejal, da bi bilo to delo prostovoljno z dostojnim plačilom, hkrati pa bi s tem odgovorili na pojav dela na črno.

Po mnenju ministra za delo Andreja Vizjaka je bojazen sindikatov o širjenju prekernih oblik dela odveč, saj so upokojenci že upravičeni do pokojnine, zato je poslance pozval, naj zavrnejo predloge Pergama in Zveze svobodnih sindikatov.

Zavod ne bo edini izvajal aktivne politike zaposlovanja
DeSUS je predlagal tudi dopolnilo, ki bi ukinilo širitev kroga izvajalcev aktivnih politik zaposlovanja, saj so mnenja, da ima zavod za zaposlovanje prvi nalogo posredovati delovnih mest.

A so temu dopolnilu nasprotovali tako delodajalci kot tudi sindikati, ki so poudarili, da je širitev izvajalcev aktivnih politik zaposlovanja na socialne partnerje pomemben, saj ti lahko s svojimi izkušnjami prispevajo h kakovosti izvajanja politik zaposlovanja. V DeSUS-u so predlog dopolnila zato umaknili.