V okviru nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje urejajo zadnji odsek med Zidanim Mostom in Rimskimi Toplicami. Foto: BoBo

Ocenjena vrednost celotne nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje je 282 milijonov evrov. Glede na to, da so pri projektu že podpisane vse večje pogodbe za izvedbo del, pa ocenjujejo, da bo končna vrednost projekta nižja od ocenjene. Za izvedbo projekta so zagotovljena nepovratna sredstva v okviru instrumenta za povezovanje Evrope v vrednosti 90,6 milijona evrov, navajajo na direkciji.

Pri nadgradnji železniške postaje Rimske Toplice in nadgradnji železniškega odseka Zidani Most–Rimske Toplice so predvidene nadgradnja 15,8 kilometra tirov, 19,7 kilometra vozne mreže, nadgradnja signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav ter sanacija obstoječih objektov.

Na železniški postaji Rimske Toplice so predvidene ureditev postajne zgradbe in okolice, gradnja novega perona, izvedba novega podhoda na postaji, ureditev elektro in strojnih inštalacij na območju postaje, ukinitev nivojskega prehoda ter izvedba novega podvoza.
Gradnja mostu čez Savinjo v Marija Gradcu, ki bo razbremenil staro mestno jedro v Laškem, se je začela konec junija. V okviru nadgradnje železniškega odseka Zidani Most–Celje je bil ukinjen nivojski prehod pri Pivovarni Laško, zaradi pogoste neprevoznosti obstoječega železniškega podhoda pri pivovarni pa bo zgrajen most nudil kakovostno in trajno prometno rešitev v Laškem.

Za gradnjo mostu je bila februarja letos podpisana pogodba v vrednosti 6,6 milijona evrov. Dela bodo končana v drugi polovici leta 2020. Vzporedno z izvajanjem gradbenih del poteka tudi izvedba protihrupnih ograj na določenih odsekih ob železniški progi Zidani Most–Celje, predvidena je postavitev 3.500 metrov protihrupnih ograj. Dela bodo končana v sredini leta 2020.

V sklepni fazi je tudi nadgradnja železniških odsekov Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje v vrednosti 47,2 milijona evrov. Od julija do decembra lani je potekala nadgradnja levega tira, od februarja do julija letos pa nadgradnja desnega tira. Zamenjanih je bilo 27,2 kilometra tirov, 29,5 kilometra vozne mreže, sanirali so sedem mostov, štiri podhode, 10 podvozov, nadvoz in 26 podpornih oz. opornih zidov, v gradnji je tudi novo zunajnivojsko križanje s podvozom v Marija Gradcu.

Dela na omenjenih odsekih bodo v celoti končana predvidoma septembra, dela na novem podvozu v Marija Gradcu pa na začetku prihodnjega leta. Že lani pa so končali 36,6 milijona evrov vredno nadgradnjo železniških postaj Celje in Laško.