Z dopolnjeno uredbo bodo med drugim za male poslovne odjemalce od 1. septembra določene najvišje cene elektrike.

Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO) je ministrstvo za infrastrukturo obvestil, da določeni poslovni odjemalci, ki po zakonu o oskrbi z električno energijo ne izpolnjujejo pogojev za male poslovne odjemalce, izvajajo aktivnosti, s katerimi bi pridobili status malih poslovnih odjemalcev za določena merilna mesta.

"Te aktivnosti izvajajo za namen koriščenja ugodnosti, ki jih prinaša uredba. Pojavljajo se primeri, ko večji poslovni odjemalci z več merilnimi mesti na isti pogodbi o dobavi električne energije iz pogodbe izločajo merilna mesta z močjo, nižjo od 43 kilovatov (kW). Zanje želijo sklepati ločene pogodbe, da bi se na ta način uvrstili pod male poslovne uporabnike in prišli do nižjih cen električne energije," je v sporočilu po seji vlade pojasnilo ministrstvo.

"To je neskladno z namenom uredbe, torej zaščititi najranljivejše kategorije odjemalcev električne energije. Da se to dogajanje prepreči, je vlada uredbo dopolnila," so dodali.

Po dopolnjeni uredbi se bo upoštevalo le dejanske male poslovne uporabnike, ki naj bi jih uredba ščitila. Mali poslovni odjemalci sicer lahko imajo več merilnih mest, a njihova skupna priključna moč vseh merilnih mest ne sme presegati 86 kW (pod pogojem, da imajo različne pogodbe za merilna mesta pod in nad 43 kW).

Poleg tega pa morajo v izogib bodočim zlorabam izpolnjevati tudi pogoj, da je bilo soglasje za priključitev merilnih mest izdano do vključno 21. julija 2022.

Vlada je na seji tudi odločila, da mora ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z ministrstvom za infrastrukturo do prihodnje redne seje pripraviti analizo o možnosti vključitve ostalih malih odjemalcev v shemo regulirane cene električne energije.