V zavarovalnicah so se najbolj povečali zneski škod v zavarovalnih vrstah zdravstveno zavarovanje in zavarovanje kopenskih motornih vozil. Foto: Arhiv PGD Slovenske Konjice
V zavarovalnicah so se najbolj povečali zneski škod v zavarovalnih vrstah zdravstveno zavarovanje in zavarovanje kopenskih motornih vozil. Foto: Arhiv PGD Slovenske Konjice

Pri večini zavarovalnih vrst se je lani tako v zavarovalnicah kot pozavarovalnicah nadaljeval trend rasti obsega poslovanja, kar se je odrazilo v rasti števila sklenjenih zavarovanj ter višjih obračunanih premijah. Na višjo povprečno premijo je vplivala tudi inflacija, so zapisali v Agenciji za zavarovalni nadzor.

Podoben trend so zaznali pri obračunanih bruto zneskih škod, saj se je povečano število sklenjenih zavarovanj odrazilo v večjem številu škodnih dogodkov. Nanje so vplivale tudi cene storitev in materialov, vezane na reševanje škodnih dogodkov. Pri obračunanih zneskih škod je izrazito odstopala zavarovalna vrsta zdravstveno zavarovanje, kar je predvsem posledica povečanega obsega opravljenih zdravstvenih storitev zaradi sproščanja protikoronskih ukrepov.

Zavarovalnice so lani obračunale 2,63 milijarde evrov bruto zavarovalne premije, kar je 5,9 odstotka več kot predlani. Pozavarovalnici sta bruto premije povečali za 14,6 odstotka na 450 milijonov evrov.

Največja rast pri zavarovanju motornih vozil

Pri zavarovalnicah je bila največja absolutna rast bruto premije ugotovljena pri zavarovanju kopenskih motornih vozil in pri drugem škodnem zavarovanju. Pri pozavarovalnicah pa so jo ugotovili v zavarovalnih vrstah drugo škodno zavarovanje ter zavarovanje požara in elementarnih nesreč.

V zavarovalnicah so lani obračunali 1,77 milijarde evrov bruto zneskov škod, kar je 12 odstotkov več kot leta 2021. V pozavarovalnicah so se te povečale za 25 odstotkov na 236 milijonov evrov.

V zavarovalnicah so se najbolj povečali obračunani bruto zneski škod v zavarovalnih vrstah zdravstveno zavarovanje in zavarovanje kopenskih motornih vozil. Pri pozavarovalnicah pa je bila največja absolutna rast obračunanih bruto zneskov škod v zavarovalnih vrstah zavarovanje požara in elementarnih nesreč ter drugo škodno zavarovanje.