Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Elektronsko vlogo z vsemi potrebnimi izjavami in dokazili bo mogoče oddati prek aplikacije JRP, ki bo dostopna na spletni strani Spirita, aktivna pa bo od 1. novembra od 12. ure do 15. novembra do 12. ure. Po tem roku pod nobenim pogojem ne bo mogoče več urejati ali oddajati vlog, poudarjajo v Spiritu.

Aplikacija bo večinoma prek čarovnika ali s pomočjo podrobnih navodil uporabnika vodila po posameznih postopkih. Za tiste, ki se odločajo med enostavno in posebno pomočjo, bo med vnosom mogoče primerjati zneske, do katerih bi bil upravičenec upravičen v primeru ene ali druge pomoči. Zakoniti zastopnik prijavitelja bo za podpis vloge potreboval kvalificirano digitalno potrdilo.

Vlogo je treba oddati za celotno obdobje upravičenja. Pomoč bo sicer izplačana v dveh delih: za obdobje junij–september do konca leta, za obdobje oktober–december pa do 15. marca 2023.

Klicni center

Spirit bo za pomoč vzpostavil tudi klicni center, ki bo med 2. in 15. novembrom na voljo vsak delavnik od 9. do 17. ure in ob sobotah od 9. do 13. ure. Telefonska številka klicnega centra in elektronski naslov za tehnična vprašanja bosta še pred odprtjem aplikacije objavljena na spletni strani Spirita. Za vprašanja bo še naprej na voljo tudi elektronski naslov energenti@spiritslovenia.si.

Upravičenci so pravne ali fizične osebe ali gospodarsko interesna združenja, ki so organizirani v skladu z zakonom in so bili registrirani v Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021.

Kdo ne more dobiti pomoči?

Pomoči ne morejo dobiti subjekti v finančni in zavarovalniški dejavnosti ter tudi ne subjekti v stečaju ali likvidaciji, tisti, ki imajo neporavnane davčne obveznosti, in subjekti, za katere veljajo sankcije EU-ja zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

Pomoči tudi ne morejo prejeti tisti, ki so ceno svojih proizvodov oziroma storitev zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina dvignili za več kot 10 odstotkov.

Tri vrste pomoči

Predvidene so tri vrste pomoči. Pri enostavni pomoči je pomoč na upravičenca omejena na 500.000 evrov (oziroma 62.000 evrov na podjetje, dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, in 75.000 evrov na podjetje, dejavno v sektorjih ribištva in akvakulture).

Pri posebni pomoči je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na dva milijona evrov.
Pri pomoči za energetsko intenzivna podjetja je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 25 milijonov evrov oz. 50 milijonov evrov, če gre za upravičenca, ki je glede na oznako NACE dejaven v sektorjih ali podsektorjih, ki jih določa zakon (med drugim v proizvodnji aluminija, papirja, železa in jekla, kemikalij).

Upoštevajo se stroški nakupa elektrike in zemeljskega plina v obdobju od 1. junija do 31. decembra 2022. Pri enostavni pomoči se bo povrnilo do 50 odstotkov upravičenih stroškov, pri posebni največ 30 odstotkov upravičenih stroškov, energetsko intenzivnim podjetjem pa največ 70 odstotkov upravičenih stroškov.