Skupina Gimnm odgovarjajo na vprašanje nasprotne ekipe.
V resnici se število samostojnih podjetnikov povečuje v Sloveniji vsako leto – vendar pa je podatek 27 % premalo določen in ga tudi ne moremo preveriti. Najmanj kar je, bi morali navesti v koliko letih (od kdaj do kdaj), saj je to pomembno dejstvo.
Ne moremo trditi, da število novonastalih s.p.-jev pomeni enačaj s številom zaposlenih v s.p., saj je veliko tudi tako imenovanih ''popoldancev'', kar pomeni, da so že zaposleni nekje drugje in ne v svojem s.p.
Trend zaposlovanja (kot zaposlenih v podjetjih) se je v zadnjih letih obrnil navzgor.
Prejemanje subvencij je omejeno z določenimi ''ogroženimi'' skupinami populacije (npr. brezposelnimi nad 55 let, mladimi).
Predzadnji stavek je nekoliko nerodno napisan – dejstvo pa je, da v nekaterih dejavnostih (ne pa vseh), delodajalci rešujejo probleme fleksibilne delovne sile tako, da raje sodelujejo z ljudmi preko njihovega s.p.-ja, kot pa da bi jih zaposlili (npr. gostinstvo).
Težko je svetovati neko generalno zdravilo za vse primere, vendar pa menimo, da je treba primere v praksi spremljati daljše obdobje, ki potem vedno pokaže, kdo želi samo ''izvleči'' denar, kdo pa želi resnično delati.
Pravni okvirji na tem področju so že dololočeni, vendar bi bilo vsekakor potrebno zakonodajo nekoliko razširiti, ter predvsem postaviti strožje kazni za kršitelje.
P.S. Svoje vprašanje smo vam, kot smo vas ze obvestili, postavili ze v sredo, pod imenom računa: janez99

— AjdaB13 2017-01-13 13:34:24