Ne vem kje začeti…
Stalno poudarjaš, da moramo pozabiti na obnovljive vire energije. Napisal/a si, da bi praktično uničili okolje s prehodom na obnovljive vire, in naj ostanemo na jedrski energiji. Zdaj pa je tu še en alternativen scenarij iz moje strani.

OK, osredotočimo se na jedrsko energijo in zgradimo še nekaj JE, da nam zagotavljajo več kot 90% energijskih potreb. Rudnikov urana nimamo več na domačem terenu, zato ga uvažamo, večinoma iz Afrike in Avstralije. Delovni pogoji za kopanje urana so sicer pogostno življenjsko nevarni in kar ostane za rudniki je pogosto povsem uničeno okolje ampak to ni naša stvar, k nam pride le čisti uran.

Vedno več držav gre po tej poti in povpraševanje po uranu se zelo poveča. Države izvoznice ugotovijo, kako strateško pomembna je ta surovina in se organizirajo v stilu OPEC, da dodatno skrbijo za visoko ceno. Verjetno bo to pripeljalo do kakšne vojne, (ZDA bodo spet izvažale demokracijo,) do nekega dneva (verjetno v okoli 50 letih od zdaj), ko bo cena urana previsoka, da bi se ga sploh splačalo uporabljati za proizvodnjo električne energije. Naenkrat bomo imeli veliko neuporabnih elektrarn in nič urana.

Jedrska energija je iz naše perspektive učinkovita, a ni dolgoročna rešitev. In spremembe se ne dogajajo čez noč. Prava rešitev je, če sprejmemo politiko, ki na prvo mesto postavlja obnovljive vire energije. Proti vsem ostalim je njihov vpliv na okolje zanemarljiv. Poleg tega, bolj, kot se bodo te viri uporabljali v praksi, hitrejši bo tehnološki napredek, večja bo učinkovitost, manjše bodo posledice na okolje. In po mojem mnenju je najbolje, da je jedrska energija tukaj le začasno, da nam da čas, da lahko preidemo iz fosilnih goriv, ki so za okolje že kritični, na čim učinkovitejše obnovljive vire.

— TadejR 2017-03-05 19:50:13