Upokojenci Foto: Pixabay
Upokojenci Foto: Pixabay

Predstavnica ZDUS-a o razlogih za neobstojn alternativnih oblik bivanja še aktivne starejše populacije, MMC