Gre za projekt oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, katedre za prostorsko planiranje Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ter Geodetskega inštituta Slovenije.

Maks Fabiani (1865–1962). Foto: Mladinska knjiga
Maks Fabiani (1865–1962). Foto: Mladinska knjiga

"Delo predstavlja temeljito inventarizacijo funkcionalno degradiranih območij in korak k sanaciji le-teh. Prispeva k razvoju metodologije za vzpostavitev državne evidence funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji ... Prinaša kredibilno sliko stanja in bo lahko uporabno tudi za regionalne in občinske ravni," je zapisala žirija.

Žirija je s študentskim priznanjem Maks Fabiani 2019 nagradila delo Sao Paulo – Faveloso, Rethinking Public Space, Urban Agritecture, Down by the River, katerega avtorji in mentorji so z oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Žirija je predloge štirih urbanističnih rešitev na eni lokaciji v brazilskem mestu Sao Paulo ocenjevala kot enotno kandidaturo. Tri od štirih variant so že prejela odličja mednarodne žirije natečaja za Global Schindler award 2017.

"... žirija ceni pogumen prodor naših študentskih skupin v svetovni prostor, kjer so za tri od štirih variant prejele odličja s strani mednarodne žirije. Izzivi v Južni Ameriki nasploh in v Säo Paulu posebej, so precej drugačni kot v Sloveniji. Variante urbanističnih zasnov so morale iskati načine sanacije sedaj degradirane cone starih skladišč in veletržnic, povezave med grajeno strukturo in odprtim prostorom, gostoto gradnje ter sanacijo rečnih obrežij. Urbani razvoj Sao Paula sloni tudi na varnostnih ukrepih zaradi velike družbene segregacije. Vsi štirje pristopi - variacije k rešitvi problemov so predstavljeni profesionalno in so lahko vzor za podobne načrte," je zapisala žirija.

Velik arhitekt in urbanist
Namen nagrade je pridobiti širšo družbeno veljavo za urbanizem in prostorsko načrtovanje ter dati javno priznanje kakovostnemu načrtovanju v našem prostoru. Projekti, nagrajeni z nagrado ali priznanjem Maks Fabiani so nominirani kot slovenska nacionalna selekcija tudi za evropsko planersko nagrado ECTP – CEU. Ustanovili so jo leta 2005 ob 140. obletnici rojstva Maksa Fabianija, podeljujejo pa jo vsaki dve leti. Glavne nagrade pa letos niso podelili.