Osrednji objekt je koncentrične oblike in omogoča poglede tako na skakalni kot tekaški del. Foto: Miran Kambič
Osrednji objekt je koncentrične oblike in omogoča poglede tako na skakalni kot tekaški del. Foto: Miran Kambič

Priznanje Maksa Fabianija prejme Urbanistični terminološki slovar, delo Urbanističnega Inštituta RS v sodelovanju z Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, študentsko priznanje Maksa Fabianija v obliki svečane listine pa delo z naslovom Oblikovanje obvodnega prostora Gradaščice avtorice krajinske arhitektke magistre Vlaste Damjanovič.

Vsa prispela dela so bila kakovostna, inovativna in so dokazovala širino ter raznovrstnost delovanja slovenskih urbanistov in prostorskih planerjev tako pri načrtih in njihovih realizacijah kot tudi pri študijskih delih in publicistiki, so zapisali člani žirije Mojca Šašek Divjak, Jelka Hudoklin, Peter Bassin in Andrej Pogačnik. Tokrat so se za nagrade potegovala dela s področij urbane regeneracije, športno-rekreativnih objektov, parkovnih in prometnih ureditev.

Nagrado in priznanji, ki jih podeljuje Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS) skupaj z Ustanovo Maks Fabiani, ministrstvom za kulturo ter ministrstvom za okolje in prostor, bodo podelili v soboto na gradu v Štanjelu, kjer bo na ogled tudi razstava vseh prispelih del.