Podjetju Scapelab v pritožbi med drugim ni uspelo dokazati, da med žirijo in avtorji nagrajenih elaboratov obstaja nasprotje interesov. Foto: BoBo
Podjetju Scapelab v pritožbi med drugim ni uspelo dokazati, da med žirijo in avtorji nagrajenih elaboratov obstaja nasprotje interesov. Foto: BoBo

Arhitekturni natečaj je ministrstvo za pravosodje izvedlo v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije.

Scapelab je imel številne pripombe na natečaj
Kot so sporočili iz državne revizijske komisije, podjetje Scapelab v pritožbi ni uspelo dokazati zatrjevanih kršitev pri uvrstitvi nagrajenih elaboratov v ocenjevanje, kot tudi ne zatrjevanega nasprotja interesov med žirijo in avtorji nagrajenih elaboratov.

V Scapelabu so v pritožbi izpodbijali odločitev naročnika o tem, kateri elaborati prejmejo nagrado. Po njihovem med drugim nagrajeni projekti ne bi smeli biti sprejeti v ocenjevanje, ker naj bi imeli nekatere pomanjkljivosti.

Vendar se glede na ugotovitve revizijske komisije očitane pomanjkljivosti "nanašajo na elemente, za katere je naročnik v dokumentaciji določil, da jih bo upošteval v okviru meril za ocenjevanje". V Scapelabu so imeli sicer na natečaj številne pripombe. Med kršitvami so poudarili kratek rok za izdelavo rešitev ter povezanost žirije z nagrajenci in neizpolnjevanje zahtev naročnika.

Sodna palača predvidoma dokončana leta 2026
Nova sodna palača bo pri križišču Dunajske ceste in Topniške ulice za Bežigradom glede na trenutni okvirni terminski načrt zgrajena leta 2026.