Sicer so se arheologi raziskavam posvetili že ob lani začeti prenovi črnomaljskega mestnega jedra oziroma Ulice Mirana Jarca. Do zdaj so odkrili sledove antične in poznoantične poselitve, nekdanje mestno grobišče pa raziskujejo od maja letos. Kot je povedal arheolog Aleš Tiran, pri cerkvi sv. Petra raziskujejo nekdanje mestno oziroma poznosrednjeveško pokopališče z grobovi od 13. do zgodnjega 19. stoletja.

Bronasta svetinjica in križec v enem izmed odkritih grobov. Foto: Skupina STIK
Bronasta svetinjica in križec v enem izmed odkritih grobov. Foto: Skupina STIK

Plitke grobne jame za skeletne pokope
V grobnih jamah, ki ležijo nizko pod današnjo hodno površino, so odkrili skeletne pokope s skopimi dodatki, predvsem z občasnim nakitom – s prstani, obeski in svetinjicami, z ostanki oblek in tudi krst. Večkrat se kot grobni dodatek, in sicer v vseh od navedenih stoletij, pojavijo različno bogati molilni rožni venci, ki so jih pokojnikom ovili okoli zapestij ali priložili kam drugam ob telo.

Številni izmed grobov so bili poškodovani s poznejšimi pokopi, ker gre za krščansko obdobje s preprostimi pokopi, pa v grobovih ni tako bogatih dodatkov, kot so jih vajeni v starejših arheoloških obdobjih. Kot je še dejal Tiran, so ob robu grobišča odkrili tudi ostanke pokopališkega zidu, ob cerkvi sv. Petra pa arhitekturne ostanke predvidoma utrjevanja njenih temeljev ali morebitnih starejših gradenj.

Po podatkih črnomaljskega župana Andreja Kavška bodo za prenovo odšteli približno 200.000 evrov, pri čemer bodo glavnino stroškov pokrili z denarjem, ki ga bodo dobili v okviru partnerskega projekta kulTura, katerega vodilni deležnik je obmejno hrvaško mesto Jastrebarsko. Pri tem projektu so črnomaljski občini odobrili podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj v znesku dobrih 470.000 evrov, ta pa bo do prihodnjega leta prenovila mestno jedro in ga uredila tudi za dostop gibalno oviranih. Občina bo morala za dodatne arheološke raziskave odšteti še približno 200.000 evrov.

Arheologi v Črnomlju izkopali poznoantični zlatnik

Najdbe ob cerkvah sv. Petra in Sv. Duha
Arheologi so ob cerkvi sv. Petra pred zadnjim izkopavanjem že odkrili množico srednjeveških in novoveških grobov iz obdobja med letoma 1300 in 1806, nato pa vse do trga pri cerkvi Sv. Duha naleteli še na veliko najdb. Med drugim so ugotovili, da je na omenjenem mestu morala stati poznoantična naselbina, pri pregledu njenih plasti pa so naleteli tudi na rimski zlatnik s konca 4. stoletja, ko je bilo krščanstvo že uradna vera Rimskega cesarstva.

Dostojanstven pokop v kostnici
Črnomaljski župan je še napovedal, da namerava občina po strokovni obdelavi izkopanih posmrtnih ostankov nekdanjih Črnomaljcev te dostojanstveno pokopati v kostnici, ki naj bi jo predvidoma zgradili v Vojni vasi ali na kakšni drugi lokaciji.