Projekti bodo obogatili kulturno in turistično ponudbo mesta ter hkrati poskrbeli za ohranitev bogate zgodovinske in umetniške zapuščine, so napovedali na občini.

 Stari grad Celje leži na skalnem previsu nad mestom. Prvotni grad so v drugi polovici 12. stol. postavili Vovbržani, grofje s Koroškega, ki so imeli Celje z okolico v svoji posesti do izumrtja leta 1322. Po desetletju bojev je prišel grad v roke njihovih dedičev, grofov Celjskih. Foto: BoBo
Stari grad Celje leži na skalnem previsu nad mestom. Prvotni grad so v drugi polovici 12. stol. postavili Vovbržani, grofje s Koroškega, ki so imeli Celje z okolico v svoji posesti do izumrtja leta 1322. Po desetletju bojev je prišel grad v roke njihovih dedičev, grofov Celjskih. Foto: BoBo
Sorodna novica Edinstven platneni strop iz Stare grofije v Celju čaka na obnovo

V sklopu prenove Stare grofije si želi občina vzpostaviti prostor za prikaz najdbe izjemnega pomena, antične vile s freskami. Obnova vključuje gradnjo zunanjega dvigala in strojnice za klimatizacijo razstavnih prostorov, finalizacijo podzemnega objekta za zaščito arheoloških ostalin, osvetlitev arkadnih hodnikov in obnovo fasade.

Letos celjska občina načrtuje izvedbo del za vgradnjo dvigala in zagotovitev univerzalne dostopnosti objekta ter izvedbo dela strojnice za prezračevanje objekta. Večina drugih del, vezanih na obnovo fasadnega ovoja in vzpostavitev novega razstavnega prostora ter podnebnih razmer za prikaz antičnih fresk, pa je načrtovana prihodnje leto.

Stara grofija, poznorenesančna stavba v Celju, ki danes daje dom Pokrajinskemu muzeju Celje, je bila zgrajena med letoma 1580 in 1603 ob južnem delu mestnega obzidja, na mestu, kjer so nekoč stala upravna in gospodarska poslopja celjskega spodnjega gradu.

Izjemno redek primer v izvirniku ohranjenega platnenega stropa, poslikanega s tempero
V 30. letih 20. stoletja so med obnovitvenimi deli odkrili znameniti Celjski strop, umetniško delo, ki je izjemno pomembno ne le za Celje, temveč tudi za širši evropski prostor. Za stavbo sta urejen arheološki park in lapidarij na prostem z razstavljenimi najdbami rimske Celeie, ob prenovitvenih delih na Muzejskem trgu pa so leta 2018 odkrili arheološko najdbo izjemnega pomena, in sicer antično vilo s freskami.

Gre za odkritje izjemnega pomena, ki se v Evropi pojavlja zelo redko in ki je vzbudilo veliko pozornost, najdba pa bo v prihodnje še poudarila pomen Celja v širšem kontekstu evropske kulturne dediščine.

Nadaljujejo se tudi obnovitvena dela na Starem gradu Celje, ki velja za eno najbolj obiskanih turističnih znamenitosti v Sloveniji. Zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev je celjska občina letos začela sanacijo kamnitih fasadnih zidov Romanskega palacija.

Vrednost izvedbe obnovitvenih del znaša 374.549 evrov. Projekt bo v polovični vrednosti sofinanciralo ministrstvo za kulturo, dela pa potekajo pod nadzorom območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in bodo končana prihodnje leto. Sanacija kamnitih fasad je pomembna tudi zaradi načrtovane nadaljnje obnove grajskega jedra.

Za lažje sprehode okrog gradu
Želja celjske občine je, da bi na Starem gradu Celje še dodatno okrepili turistično in kulturno ponudbo ter razvijali nove vsebine. K temu bo pripomogel tudi projekt Grajske poti, ki ga sofinancira ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Projekt obsega več ureditev, med katerimi so nove povezovalne poti ter tematske točke, počivališča z ustrezno opremo, razgledne ploščadi nad plezališčem, dva vhodna portala s ploščadmi ob vstopu v grad ter digitalne nadgradnje z vsebinskimi tematskimi točkami ob obstoječi Pelikanovi poti.

Projekt, ki je vreden 557.259 evrov, bodo predvidoma končali prihodnje leto.