Foto: Mestna občina Velenje
Foto: Mestna občina Velenje

Na občini Velenje so se v okviru projekta Trajnostna ponovna uporaba, ohranjanje in sodobno upravljanje zgodovinskih ruševin v srednji Evropi (Ruins) odločili za financiranje spominka, poimenovanega Šaleška pivska čaša. V sklopu tega pa bo občina po en evro od vsakega nakupa čaše namenila obnovi in vzdrževanju gradu Šalek.

Skrb za arheološko dediščino
Projekt Ruins, ki se je sklenil septembra letos, se je osredotočal na vrednotenje in varovanje arheološke dediščine ter vpeljave novih sistemov zaščite in varovanja arheoloških najdišč. V njem so poleg Slovenije sodelovale še Poljska, Hrvaška, Slovaška, Češka in Italija.

V sklopu projekta je velenjska občina izdelala celovit načrt upravljanja arheoloških ostankov gradu Šalek. Celotna vrednost projekta je bila 1,7 milijona evrov, vrednost projekta za velenjsko občino pa je znašala dobrih 200.000 evrov.

Za zdaj so izdelali 100 replik pivske čaše. Foto: Lončarstvo Bahor
Za zdaj so izdelali 100 replik pivske čaše. Foto: Lončarstvo Bahor

Čaša s pestrim pečatnim okrasjem
Gre za repliko pivske čaše iz žgane gline, ki izvira iz 15. stoletja in so jo našli v okviru arheoloških izkopavanj na območju gradu Šalek. Izdelana je bila z vretenom na nožni pogon, na njej pa so štirje različni tipi pečatnega okrasja.

Čaša je zaradi svoje oblike in ohranjenosti ter predvsem zaradi pestrosti oblik pečatov edinstvena v Sloveniji in predstavlja višek lončarskih spretnosti tistega časa.

Spominek Šaleška pivska čaša, ki je na razpolago tudi v manjši različici, primerni za serviranje žganih pijač, izdeluje Lončarstvo Bahor.