Posebnost gradu je stolp s trikotnim tlorisom, ki je tudi najstarejši del grajskih ostankov. Foto: Mestna občina Velenje
Posebnost gradu je stolp s trikotnim tlorisom, ki je tudi najstarejši del grajskih ostankov. Foto: Mestna občina Velenje

Načrt nameravajo uresničiti v okviru projekta Ruins, ki ga sofinancira program Srednja Evropa in traja do maja prihodnje leto. Celotna vrednost projekta znaša 1,7 milijona evrov, od tega velenjski občini pripada dobrih 200.000 evrov.

Evropska kulturna dediščina vključuje več tisoč srednjeveških ruševin, lastniki in upravljavci teh območij pa se pogosto soočajo s podobnimi težavami, povezanimi z zaščito. Največja problema sta trajno uničenje in omejene možnosti za njihovo moderno uporabo.

Poleg Slovenije sodelujejo v projektu Ruins še Poljska, Hrvaška, Slovaška, Češka in Italija. Projekt se osredotoča na vrednotenje in varovanje arheološke dediščine ter vpeljave novih sistemov zaščite in varovanja arheoloških najdišč.

Grad Šalek, ki stoji na strmem griču nad poravnavo šaleškega naselja, arhivi prvič omenjajo leta 1278 kot haus Schalekke. Po gradu je poimenovana tudi celotna Šaleška dolina blizu velenjske občine. Opuščen je bil v 18. stoletju. Najstarejši del gradu je stolp trikotnega tlorisa, kar je izjemno tako v Sloveniji kot Evropi. Okoli leta 1770 je grad pogorel in bil opuščen, danes pa je v razvalinah.