Razstavo Naših 70 let – Pokrajinski muzej Kočevje 1953–2023 odpirajo drevi ob 19. uri. Foto: Pokrajinski muzej Kočevje
Razstavo Naših 70 let – Pokrajinski muzej Kočevje 1953–2023 odpirajo drevi ob 19. uri. Foto: Pokrajinski muzej Kočevje

Postavitev tako v muzeju kot v kočevskem mestnem parku Gaj se ne osredotoča zgolj na delovanje muzeja, temveč tudi na njegovo sodelovanje z drugimi zavodi, društvi in ustanovami ter na sodelovanje z okoljem oziroma javnostjo. Z razstavo želijo opozoriti tudi na delovanje in pomen muzeja v zgodovinsko pestrem okolju, je pojasnila njegova direktorica Vesna Jerbič Perko.

Jeseni še slovesnost ob okroglem jubileju
Posebej so poudarili popularizacijo muzejskega dela, ki je pri varovanju kulturne dediščine nepogrešljiva in nenadomestljiva. Razstava ob jubileju je na ogled na več mestih, in sicer da jo lahko predstavijo kar najširšemu krogu obiskovalcev. Svoje delo in navezavo muzeja z okoljem bodo predstavili tudi s primeri različnih dogodkov, ki so jih organizirali v preteklosti. Predstavitev priložnostne publikacije in slovesnost ob obletnici pa načrtujejo za jesen, je še navedla direktorica muzeja.

Kočevski pokrajinski muzej ima prostore v tamkajšnjem Šeškovem domu. Foto: Pokrajinski muzej Kočevje
Kočevski pokrajinski muzej ima prostore v tamkajšnjem Šeškovem domu. Foto: Pokrajinski muzej Kočevje

Med mlajšimi slovenskimi muzejskimi ustanovami
Pokrajinski muzej Kočevje se po navedbah direktorice uvršča med mlajše muzejske ustanove na Slovenskem. Njegovi zametki segajo v leto 1953, ko so 3. novembra tega leta ustanovili Muzejsko društvo Kočevje. Skladno s takratnim zakonom o muzejih je kočevski občinski ljudski odbor marca 1960 ustanovil Splošni lokalni muzej Kočevje, ki so ga novembra 1961 preimenovali v Pokrajinski muzej Kočevje. V 70. letih preteklega stoletja je muzej zaradi neurejenega pravnega statusa deloval znotraj različnih organizacij, dokler ni leta 1982 postal del novoustanovljenega Kulturnega centra Kočevje. Pokrajinski muzej Kočevje kot samostojni javni zavod vnovič deluje od leta 1991.

Skrb za premično kulturno dediščino več občin
Muzej ima svoje prostore v Šeškovem domu. Skrbi za premično kulturno dediščino občin Kočevje, Kostel, Loški Potok in Osilnica ter jo predstavlja javnosti. Usmerjen je tudi v trajno in nemoteno izvajanje javne službe zbiranja, varovanja, ohranjanja, dokumentiranja, raziskovanja in razstavljanja s področja slovenske državnosti, na teh izhodiščih pa temelji tudi muzejska in njegova pedagoška ponudba. Muzej se vse dejavneje vključuje v kulturno življenje kraja in "predstavlja nepogrešljiv vir spoznavanja preteklosti in razumevanja sedanjosti Kočevja in Kočevske," so še sporočili iz muzeja.