Foto: Pokrajinski arhiv Maribor
Foto: Pokrajinski arhiv Maribor

"Pravkar smo v izvajanju začetka postopka javnega naročila selitve arhivskega gradiva na novo, ustreznejšo lokacijo v Melju. Ministrstvo za kulturo nam je zagotovilo finančna sredstva za del najema opreme, samo selitev in najemnino," je povedal direktor arhiva Ivan Fras.

Pogoji hrambe ne bodo ustrezni, dokler PAM ne dobi novogradnje
Skladišče na Jadranski ulici morajo izprazniti, saj tamkajšnji prostori, ki so jih imeli vrsto let v najemu, ne nudijo ustreznih pogojev za hrambo. Inšpekcijske službe so jim že pred šestimi leti zaradi težav s plesnijo odredile zaprtje tega skladišča.

Gradivo, ki je bilo okuženo s plesnijo, so po besedah Frasa razkužili in umestili v nove arhivske škatle. Te zdaj čakajo, da se jih preseli na novo lokacijo na območju nekdanjega proizvodnega obrata v Melju.

Tja bodo preselili tudi drugo gradivo iz skladišča na Jadranski ulici. "Prostorski pogoji niso idealni, so pa vsekakor boljši kot na trenutni lokaciji. Med drugim nudijo možnost prihodnje širitve," je pojasnil direktor.

Radi bi gradili na parkirišču
Težave s hrambo gradiva imajo v tem arhivu zaradi pomanjkanja prostora in umeščenosti v več enot že vrsto let. Ker na sedežu na Glavnem trgu nimajo možnosti širitve, si že dlje časa prizadevajo za novogradnjo, kjer bi lahko vzpostavili ustreznejše pogoje za delo. V načrtih imajo zemljišče na Taboru, v Parku mladih, kjer je več srednjih šol. To zemljišče, ki trenutno služi kot parkirišče, je v lasti ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pri prenosu lastništva na ministrstvo za kulturo pa se ves čas zatika. "Pogoji hrambe ne bodo nikoli ustrezni. Dokler PAM ne bo dobil novogradnje," opozarja Fras.

Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

Selitev prekmurske enote stoji na mestu
Že več let imajo v načrtu tudi selitev enote za Prekmurje v Mursko Soboto, v zgradbo nekdanjega Muralista na Cvetkovi ulici. Čeprav naj bi bila ta selitev po prvotnih načrtih zaključena že pred dvema letoma, še vedno čakajo na njeno realizacijo. "To zdaj stoji, a upamo, da se kmalu spet premakne. Pokrajinski arhiv Maribor je pripravil vso potrebno dokumentacijo za adaptacijo stavbe, vključno s projektno dokumentacijo, na osnovi katere bi se lahko izvedel razpis za izvajalca del. Država mora nujno uvrstiti projekt v proračun," pravi Fras.

Pokrajinski arhiv Maribor skrbi za arhivsko gradivo z območja dela Štajerske, Prekmurja in Koroške. Trenutno je zaradi epidemije covida-19 zaprt za zunanje obiskovalce, še vedno pa sprejemajo in rešujejo elektronske vloge za pridobitev podatkov iz arhivskega gradiva.