Vsako leto je vse več slovenskih muzejev vpetih v mednarodne projekte in so dejavni na mednarodnih platformah. Za projekt Javorca sta nagrado prejela avtorja projekta Damjana Fortunat Černilogar in Marko Grego iz Tolminskega muzeja. Foto: ICOM
Vsako leto je vse več slovenskih muzejev vpetih v mednarodne projekte in so dejavni na mednarodnih platformah. Za projekt Javorca sta nagrado prejela avtorja projekta Damjana Fortunat Černilogar in Marko Grego iz Tolminskega muzeja. Foto: ICOM

Nagrado za delo na mednarodnem področju sta za projekt Javorca prejela Damjana Fortunat Černilogar in Marko Grego, nagrado za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme pa je za projekt Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih prejela Bojana Piškur.

Nagrada ICOM Slovenija je oblikovana z namenom spodbujanja, popularizacije in promoviranja mednarodnega mreženja slovenskih muzejev in njihovega dela.

Cerkvica na Javorci odslej nosi znak evropske dediščine

Projekt Javorca obsega razstavo z naslovom Spominska cerkev Sv. Duha v Javorci – bazilika miru, dvojezično monografijo, spremljevalni program in mednarodna gostovanja. V utemeljitvi so zapisali, da gre za širši projekt predstavitve, promocije in opozarjanja na izjemno sporočilnost spominske cerkve Sv. Duha v Javorci, ki je bila leta 2018 prepoznana z znakom evropske dediščine. Razstavni projekt, ki je potekal med letoma 2016 in 2019, je gradil pomen medsebojnega povezovanja in ponovnega sodelovanja vseh narodov, tudi tistih, ki so bili pred več kot stotimi leti na nasprotnih bregovih. Obenem je z opozarjanjem na ranljivost kulturnega spomenika prispeval k spodbujanju nove univerzalne odgovornosti za dediščino.

"Komisija projektu nagrado podeljuje za odlično sodelovanje Tolminskega muzeja z ustanovami v Avstriji, Italiji, na Češkem in Hrvaškem." Kot še piše v utemeljitvi, je komisija prepoznala pomen Javorce s spominsko cerkvico Sv. Duha in vrednot, ki jih predstavlja v širšem evropskem prostoru. Cerkev, ki so jo med 1. svetovno vojno prostovoljno zgradili vojaki različnih narodnosti, je izjemen pomnik, ki predstavlja poziv k miru in spravi. Razstava in vse druge dejavnosti so temeljile na spodbujanju medsebojnega sodelovanja ne glede na narodnost, versko pripadnost ali sposobnost.

Nagrada ICOM Slovenija predstavlja promocijo slovenske muzejske misli in dela. V imenu  Muzeja sodobne umetnosti Metelkova je nagrado sprejela direktorica Zdenka Badovinac. Foto: ICOM
Nagrada ICOM Slovenija predstavlja promocijo slovenske muzejske misli in dela. V imenu Muzeja sodobne umetnosti Metelkova je nagrado sprejela direktorica Zdenka Badovinac. Foto: ICOM

Razstava Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, ki je bila na ogled med marcem in septembrom letos, je bila rezultat večletnega študijskega projekta. Koncept raziskave in razstave je presegel pogled na konkreten zgodovinski čas in prostor ter z njima povezana temeljna vprašanja in dileme. V ospredju razstavnega in študijskega projekta je bilo vprašanje kulturnih politik članic gibanja neuvrščenih, ki je spodbujalo priznanje kulturne raznolikosti.

Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih, ki niso niti eksotika iz preteklosti niti nostalgija

Zavedanje o univerzalni odgovornosti za dediščino
Komisija je projektu nagrado podelila zaradi izrazito mednarodno umeščenega snovanja projekta, v katerem so z Moderno galerijo in Muzejem sodobne umetnosti Metelkova sodelovali muzeji umetnosti v Sloveniji, Srbiji, Črni gori, Čilu, na Japonskem, v Bangladešu in Hongkongu. Dediščina umetnosti posameznih primerov in hkratna umeščenost del sodobne umetnosti v razstavo sta nudili možnost premisleka o sodobnem času na podlagi zgodovinske izkušnje neuvrščenosti. Kreativni razmislek, ki je izražen v razstavi Južna ozvezdja: poetike preteklosti, dediščino interpretira kot sredstvo razumevanja sodobnega sveta, kar odraža angažirano usmerjenost delovanja sodelujočih v projektu, obenem pa spodbuja mednarodni dialog in zavedanje o univerzalni odgovornosti za dediščino, še piše v utemeljitvi.

S podelitve nagrad ICOM