Ena večjih arheoloških znamenitosti v Veliki Britaniji že stoletja vzbuja zanimanje zgodovinarjev in arheologov, ki skušajo najti odgovore na vprašanja, kako so ga postavili, s kakšnim namenom, od kod izvirajo ti megaliti iz peščenjaka.

Arheologi se večinoma strinjajo, da je bil Stonehenge prizorišče obredov. Foto: EPA
Arheologi se večinoma strinjajo, da je bil Stonehenge prizorišče obredov. Foto: EPA

V tem tednu v reviji Science Advances objavljena študija govori v korist teoriji, da so bili megaliti v Stonehenge pripeljani približno sočasno, okoli 2500 let pred našim štetjem, to je v času druge faze konstrukcije. Po drugi strani priča tudi o tem, da so njegovi graditelji izvirali iz zelo dobro organizirane družbe, dognanja študije povzema francoska tiskovna agencija AFP.

T. i. petni kamen stoji nekoliko oddaljeno od koncentričnih krogov Stonehengea. Foto: Wikipedia
T. i. petni kamen stoji nekoliko oddaljeno od koncentričnih krogov Stonehengea. Foto: Wikipedia

Nekoliko oddaljen "petni kamen" ni bil nameščen prej
Najnovejše odkritje je v nasprotju z domnevo, da megalit, znan tudi kot "petni kamen" (Heel Stone), izhaja iz neposredne bližine tega neolitskega arheološkega najdišča in da so ga postavili pred drugimi. Še zmeraj pa ostaja neznanka, kako je tedanjim prebivalcem uspelo z megaliti premagati 25 kilometrov dolgo pot, čeprav prevladuje prepričanje, da so jih vlekli s sanmi. Tudi pomen Stonehengea še vedno ostaja zavit v skrivnost.

Profesor David Nash, vodilni avtor študije z Univerze Brighton, je za AFP pojasnil, da je z ekipo razvil novo metodo za analiziranje monolitov, ki so visoki do devet metrov in tehtajo do 30 ton. Najprej so z rentgenskimi žarki analizirali kemično sestavo kamnov, ki je pokazala, da gre za 99 odstotkov kremena in sledi nekaterih drugih elementov. "Analiza je pokazala, da ima večina kamnov enako kemično sestavo, kar je nadalje vodilo k iskanju le enega glavnega vira," je povedal profesor.

Doslej je le angleški naravoslovni filozof iz 17. stoletja John Aubrey povezal Overton Wood, kar je verjetno nekdanje ime za West Woods, in Stonehenge. Foto: Wikipedia
Doslej je le angleški naravoslovni filozof iz 17. stoletja John Aubrey povezal Overton Wood, kar je verjetno nekdanje ime za West Woods, in Stonehenge. Foto: Wikipedia

Sledila je podrobna proučitev dveh vzorcev z enega od dveh monolitov, pridobljena med restavratorskimi deli leta 1958, ki sta že veljala za izgubljena, a so ju znova našli pred enim oziroma dvema letoma. Natančneje so določili obseg elementov in tako pridobljene informacije o kemični sestavi primerjali s sedimentnimi kamninami na 20 lokacijah. Kot se je izkazalo, so bile vzorcema najbližje tiste na območju West Woods.

V nasprotju s starejšimi raziskavami, ki so pokazale, da so manjši kamni Stonehengea iz približno 200 kilometrov oddaljenega Walesa, pa nova študija kaže, da so bili monoliti postavljeni sočasno z njimi. "Torej se je moralo tedaj tam veliko dogajati. V Stonehenge so se stekali materiali iz različnih krajev," je še dejal profesor Nash. "Mislim, da je šlo za zelo dobro organizirano družbo," je dodal. Pri izbiri West Woodsa bi sicer lahko po njegovih besedah šlo za čisto pragmatično odločitev, saj gre za eno izmed najbližjih lokacij, poleg tega so na tem območju ugotovili močno dejavnost v obdobju neolitika.

S pomočjo metode, ki jo je razvila ekipa profesorja Davida Nasha, bi lahko odgovorili na še nekatera vprašanja, denimo, po kateri poti so megalite prepeljali v Stonehenge, saj so za njimi verjetno ostali odkruški. Foto: EPA
S pomočjo metode, ki jo je razvila ekipa profesorja Davida Nasha, bi lahko odgovorili na še nekatera vprašanja, denimo, po kateri poti so megalite prepeljali v Stonehenge, saj so za njimi verjetno ostali odkruški. Foto: EPA