Čelada je bila ob pokopu predvidoma obredno nekoliko poškodovana, kar je značilno tudi za druge tovrstne primerke. Foto: ZRC SAZU
Čelada je bila ob pokopu predvidoma obredno nekoliko poškodovana, kar je značilno tudi za druge tovrstne primerke. Foto: ZRC SAZU
Najdba na Pezdirčevi njivi: zlatnik je keltska imitacija novca Aleksandra Velikega s podobo Nike in Atene

Na tej lokaciji so pred letom in pol odkrili tudi keltski zlatnik iz 3. stoletja pr. n. š., te dni pa še nekaj nekoliko starejših najdb. Kot so danes sporočili z Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, je čelado pri izkopavanjih ob urejanju infrastrukture za novo gradnjo odkrila ekipa pod strokovnim vodstvom Lucije Grahek.

Kmet, ki je izoral kar 26 bronastih čelad
Čelada je poimenovana po najdišču v Negovi v Slovenskih goricah. Prve negovske čelade so v Ženjaku oziroma Negovi leta 1811 našli kot zakladno najdbo. Nanje je ob oranju zadel kmet in izoral 26 bronastih čelad, ki so danes shranjene v muzejih na Dunaju in v Gradcu ter v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani.

Ta tip čelade je najpogostejši sicer na Dolenjskem, v Beli krajini pa do zdaj ni bil znan. Najdba tako prinaša nove podatke in omogoča nov pogled na družbo dolenjskega halštatskega kulturnega kroga, v katerega je v starejši železni dobi spadala tudi Bela krajina.

Gre za značilen pridatek knežjih starejšeželeznodobnih grobov. Čelado so našli ob dveh suličnih osteh, bojni sekiri in pasni garnituri, kar je bila sicer pogosta oprema tedanjih bojevnikov, značilna za dolenjski starejšeželeznodobni kulturni krog. Čelada je bila ob pokopu predvidoma obredno nekoliko poškodovana, kar je značilno tudi za druge tovrstne primerke, najdene v Novem mestu, na Dolenjskem in drugje po državi oziroma v krogu tako imenovane slovenske jugovzhodne halštatske skupine.

Več prazgodovinskih rodovnih gomil
Grobišče na Pezdirčevi njivi sodi v krog naselbine oziroma utrjenega prazgodovinskega gradišča nad Podzemljem, v njegovi okolici pa so še vedno dobre vidne številne prazgodovinske rodovne gomile. Ena med temi je denimo tako velika, da na njej stoji celo manjša cerkev.

Arheologi Dolenjskega muzeja so predlani odkrili dobro ohranjeno negovsko čelado tudi pri raziskovanju grobišča na Kapiteljski njivi v Novem mestu. Sicer pa ta novomeški muzej hrani tri tovrstne čelade.

Negovska čelada razkrila neurejenost belokranjske arheološke dediščine