V sklopu obnovitvenih del leta 2015 so med drugim prekrili del strehe gradu, zamenjali stavbno pohištvo ter obnovili črne kuhinje in lesene tlake v razstavnih prostorih slikarja Franceta Slane. Foto: Promocijsko gradivo
V sklopu obnovitvenih del leta 2015 so med drugim prekrili del strehe gradu, zamenjali stavbno pohištvo ter obnovili črne kuhinje in lesene tlake v razstavnih prostorih slikarja Franceta Slane. Foto: Promocijsko gradivo
Sorodna novica Foto: Romanski grajski dragulj Podsreda še uradno odprl vrata

Namen projekta je ustvariti nove turistične izdelke, ki bodo okrepili obstoječo turistično ponudbo na gradu Podsreda. Projekt bo s svojimi aktivnostmi pripomogel tudi k ozaveščanju in izobraževanju prebivalstva o pomenu kulturne dediščine, raznoliki uporabi in ponovni uporabi spomenikov kot najpomembnejše kulturne dediščine ter prispeval k izkoriščanju njihovih potencialov, so sporočili z občine.

Izboljšana bo tudi dostopnost do kulturnega spomenika, tako fizično kot digitalno. Projekt bo prispeval tudi k razvoju podjetništva in izboljšanju poslovnega okolja lokalno in na turistični destinaciji. Novi turistični produkti bodo dvignili privlačnost celotne turistične destinacije in spodbudili turistični obisk Gradu Podsreda, ocenjujejo na Občini Kozje.

V sklopu projekta bodo obnovili tudi romansko kapelo gradu Podsreda, pri čemer bodo izvedli vse potrebne konzervatorske, restavratorske posege ter instalacijska dela, obnovili bodo tudi prostore zgornjega gospodarskega poslopja in v njem vzpostavili namestitvene kapacitete, treh prestižno opremljenih apartmajev.

Na dvorišču gradu poleti prirejajo tudi letni kino pod grajskimi zvezdami. Foto: JZ Kozjanski park
Na dvorišču gradu poleti prirejajo tudi letni kino pod grajskimi zvezdami. Foto: JZ Kozjanski park

Prav tako bodo izvedli statično sanacijo severne stene gradu Podsreda, vzpostavili dve opremljeni dvorani za poslovne sestanke, srečanja, izobraževanja in druge dogodke in wellness center v prostorih spodnjega gospodarskega poslopja, kjer so že urejene prenočitvene kapacitete, ki bo namenjen gostom apartmajev.

V načrtu so tudi vzpostavitev ponudbe doživljanja kulturne dediščine skozi igro z MR-tehnologijo v mešani realnosti, vzpostavitev novih komunikacijskih in tehnoloških rešitev za dvig prepoznavnosti in atraktivnosti turistične destinacije in gradu Podsreda, vzpostavitev ponudbe novega turističnega doživetja in izvedba izobraževalnih delavnic s področja ohranjanja kulturne dediščine ter ohranjanja naravne dediščine.