Javni zavod ZAL, katerega ustanoviteljica je država, je največji slovenski regionalni arhiv, ki deluje na območju 20 upravnih enot, kjer živi polovica prebivalstva v državi. V prostorih ljubljanske mestne hiše domuje že več kot 120 let. Čeprav prostori v središču Ljubljane niso v skladu s strogimi mednarodnimi standardi za varstvo arhivskega gradiva, jih je arhivu v vseh teh letih uspelo adaptirati do te mere, da lahko opravlja javno arhivsko službo. Foto: Zgodovinski arhiv Ljubljana
Javni zavod ZAL, katerega ustanoviteljica je država, je največji slovenski regionalni arhiv, ki deluje na območju 20 upravnih enot, kjer živi polovica prebivalstva v državi. V prostorih ljubljanske mestne hiše domuje že več kot 120 let. Čeprav prostori v središču Ljubljane niso v skladu s strogimi mednarodnimi standardi za varstvo arhivskega gradiva, jih je arhivu v vseh teh letih uspelo adaptirati do te mere, da lahko opravlja javno arhivsko službo. Foto: Zgodovinski arhiv Ljubljana

Poročali smo že, da je MOL Zgodovinskemu arhivu Ljubljana aprila odpovedal najemno pogodbo za uporabo prostorov na Mestnem trgu 27 in Ciril-Metodovem trgu 21, ki je bila sklenjena za nedoločen čas. Kot so pred nekaj dnevi v izjavi za javnost zapisali v arhivu, nimajo drugih primernih prostorov, v katere bi se lahko preselil z vsem arhivskim gradivom ter zaposlenimi.

Zgodovinskemu arhivu Ljubljana se ne bo mudilo s selitvijo

Trenutni rok za izselitev ostaja leto dni
Zoran Janković je na današnji novinarski konferenci povedal, da se je z ministrom za kulturo Zoranom Pozničem sestal pred mesecem, da se dogovorijo o dolgoročni rešitvi prostorske problematike Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Na njihovo vprašanje, ali bi lahko premaknili rok izselitve arhiva, jim je pojasnil, da se bodo o tem lahko pogovarjali takrat, ko bosta znana terminski plan in lokacija, kamor se bo Zgodovinski arhiv Ljubljana preselil.

Zgodovinski arhiv Ljubljana mora po 122 letih zapustiti prostore v središču mesta

Po njegovih besedah sta dve mogoči lokaciji – na Kvedrovi in na Roški cesti, pri čemer je druga boljša in zanjo tudi že imajo gradbeno dovoljenje, ki bi ga bilo treba obnoviti.

V nadaljevanju je spomnil na nerealizirani projekt Ena hiša na območju Cukrarne, Severjeve garažne hiše in Ambroževega trga, v katerem so se pred 11 leti povezali z državo. V sklopu projekta bi MOL, ki je tedaj imel sodelavce na 27 lokacijah, določene službe združila na enem mestu. Država je pred petimi leti od projekta odstopila, na MOL-u pa so se dogovorili, da bodo poskušali število lokacij v korist prebivalcev Ljubljane zmanjšati na največ pet ali šest, je povedal.

Kot je še povedal, so ministrstvo za kulturo glede Zgodovinskega arhiva Ljubljana obvestili pravočasno, in dodal, da arhiv ni njihov sogovornik, ampak je sogovornik arhiva ministrstvo. Arhivu so dali odpovedni rok eno leto, čeprav so imeli, ker gre za brezplačen najem, možnost dati odpovedni rok tri mesece.

Mestna hiša ni idealen prostor za arhiv
Na novinarski konferenci je ljubljanski župan citiral še dopis izpred desetih let, v katerem so z Zgodovinskega arhiva Ljubljana tedanjo ministrico za kulturo Majdo Širca obvestili o težavah, ki pestijo arhiv, in se zavzeli, da bi se čim prej zagotovila nova arhivska stavba. "Pred desetimi leti je ta isti arhiv hotel novo lokacijo, danes pa razlagajo, da so to njihovi idealni prostori in da bo selitev na Roško, ki leži kilometer vzhodno od teh prostorov, pomenila veliko težavo," je dejal.

Kot je poudaril, bodo počakali na predlog ministrstva za kulturo. Če bo ministrstvo predlagalo dogleden rok za usposobitev prostorov na Roški, se bodo tudi na občini ustrezno prilagodili.