Letos je to beseda "vape", definirana kot "vdihavanje in izdihavanje pare (vapour), ki jo proizvaja elektronska cigareta ali podobna naprava".
Slovaropisci Oxfordovega slovarja so pregledali na milijone besede, da bi našli tisto, ki najbolj ustrezno predstavlja govor preteklega leta. Uporabljane besede pregledujejo s pomočjo programske opreme, ki identificira nove besede in nato sestavijo seznam besed, izmed katerih izberejo zmagovalno.
Beseda leta odraža običaje in preokupacije v družbi
Zmagovalna beseda naj bi "odražala običaje, razpoloženje ali preokupacije ljudi posameznega leta in naj bi imela vztrajen potencial kot beseda kulturnega pomena", pojasnjujejo pri Oxfordskem slovarju. "Beseda je le površina nečesa, kar ima za seboj pogosto kompleksno in bogato življenje," še dodajajo.
Izraz "vaping" se je prvič pojavil okoli leta 1980, ko so podjetja začela eksperimentirati s prvimi "nekadilskimi cigaretami," a se dolgo ni prijel. V zadnjih letih pa je opaziti dramatičen porast uporabe te besede.
Vnaprej je težko predvideti, katere besede se bodo uveljavile v vsakdanjem govoru. V zadnjem času pa je trg elektronskih cigaret eksplodiral. Veliko ljudi išče alternative za tradicionalno kajenje in v javnosti se je sprožilo ogromno debat o elektronskem kajenju, njegovi nevarnosti in potrebi po reguliranju elektronskega kajenja v javnem prostoru. Ob takšnem interesu nove besede kaj hitro postanejo širše prepoznane. Tako tudi ni nič nenavadnega, da je lanska beseda leta postala "selfie".
"V slovarju se je pojavila luknja, saj ni bilo ustrezne besede, ki bi opisala elektronsko kajenje in to razločila od kajenja cigaret," pravijo pri Oxfordskem slovarju. Izraz "kajenje" (smoking) v tem primeru ni ustrezal, saj pri elektronskih cigaretah ni nobenega dima (smoke), le para.
Slovar sledi živi rabi jezika
Njihovi strokovnjaki slovar (prva izdaja je bila končana leta 1928) vse od leta 2000 posodabljajo štirikrat letno, saj si želijo, da bi postal katalog spremenljivega slovarja sodobnega časa in da bi nudil vpogled v spremembe angleškega govorjenega jezika. Vanj vnašajo nove besede in fraze, besede, ki reflektirajo aktualno družbeno pokrajino, druge besede pa definirajo na novo oziroma nudijo premislek za drugačno rabo besede.

Nekaj drugih letos najpogosteje uporabljenih besed:
indyref: kratica za škotski referendum za neodvisnost (independence referendum)
bae: beseda se je na spletu uveljavila kot izraz naklonjenosti do partnerja
slacktivism: akcije v podporo političnim ali družbenim ciljem, izvedene prek spleta, ki zahtevajo le malo časa, angažmaja in vpletenosti, na primer podpis spletne peticije
DIYer: izhajajoč iz DIY (do it yourself – naredi sam), oseba, ki se sama loti različnih dejavnosti

bestie: najboljši ali zelo dober prijatelj(ica)

bookaholic (book + alkoholic): reden in ploden bralec, kompulziven kupec knjig