Na volilnih zborih je bila izvoljena nova sestava državnega sveta. Med 40 novoizvoljenimi svetniki jih je 16 v svetniških klopeh sedelo že v zadnjem mandatu. Foto: BoBo
Na volilnih zborih je bila izvoljena nova sestava državnega sveta. Med 40 novoizvoljenimi svetniki jih je 16 v svetniških klopeh sedelo že v zadnjem mandatu. Foto: BoBo

V Asociaciji so prepričani, da so bile njihovim članom in drugim profesionalnim ustvarjalcem na področju kulture kršene volilne pravice. Volitve v državni svet so v društvu označili za državno farso, saj je bil za predstavnika kulture in športa v novem sklicu državnega sveta izvoljen Tomaž Horvat, ki so ga predlagale Nogometna zveza Slovenije ter zvezi nogometnih trenerjev in sodnikov. Ob tem v Asociaciji dodajajo, da je iz podatkov o pravkar izvoljenem državnem svetniku za področje kulture in športa, ki jih je državni svet objavil v času, ko je Tomaž Horvat služil kot predstavnik lokalnih interesov, razvidno, da je ta zaposlen v carinski upravi in rad igra nogomet – je torej ljubitelj.

Predstavnik kulture in športa bo v novem sklicu Tomaž Horvat, ki so ga predlagale Nogometna zveza Slovenije ter zvezi nogometnih trenerjev in sodnikov. Foto: BoBo/Borut Živulović
Predstavnik kulture in športa bo v novem sklicu Tomaž Horvat, ki so ga predlagale Nogometna zveza Slovenije ter zvezi nogometnih trenerjev in sodnikov. Foto: BoBo/Borut Živulović

Kandidat Asociacije Borut Pelko se zaradi tega letošnjih volitev v državni svet ni udeležil, edini priznani elektor društva Jurij Krpan pa je oddal neveljavno glasovnico.

V društvu še menijo, da je združevanje športa in kulture v državnem svetu sporno in lahko vodi le do stanja, ko so interesi ene skupine v državnem svetu izrazito bolj in bolj strokovno zastopani kot drugi, zato verjamejo, da bi bilo zakon treba novelirati in zagotoviti ustrezno zastopanost obeh področij.

V društvu so še pojasnili, da so se kot vsebinska mreža profesionalnih nevladnih organizacij in zagovorniška organizacija poklicnih ustvarjalcev na področju kulture ob sklicu letošnjih volitev v državni svet prvikrat od ustanovitve odločili, da bo Asociacija sodelovala v procesu izbora za predstavnika funkcionalnih interesov, natančneje državnega svetnika za področje kulture in športa kot enega od predstavnikov negospodarskih dejavnosti.

Upravni odbor je tako oktobra izvolil devet elektorjev in kandidata. Strokovna služba je vso zahtevano dokumentacijo, seznam izvoljenih predstavnikov - elektorjev, pravila interesne organizacije, dokazilo o vpisu v register in podatke o številu članov pravočasno vložila na državno volilno komisijo (DVK).

DVK je Asociacijo, kot vse kulturne organizacije v volilnem procesu, z odločbo obvestila, da je zavrnila osem njihovih elektorjev in priznala zgolj enega, pri tem pa je pojasnila, da Asociacija kot predlagatelj ni izkazala, da je število predstavnikov v volilno telo za volitve članov državnega sveta - predstavnika kulture in športa izvolila glede števila članov, ki se poklicno ukvarjajo z dejavnostjo, čeprav, kot je navedla DVK, naj bi bila to njegova dolžnost. Pri tem se je "sklicevala na presojo ustavnega sodišča iz leta 2017, ki je obvezo izkaza ustrezne določitve števila elektorjev naložilo poklicnim organizacijam ter odločilo, da od DVK ni mogoče zahtevati, naj po uradni dolžnosti ugotavlja ustrezno pravna pomembna dejstva, mora pa preveriti podatke o tem, ali se člani poklicnih organizacij, ki volijo elektorje, poklicno ukvarjajo z dejavnostjo".

Cilj pritožbe: svojim članom in drugim poklicnim ustvarjalcem zagotovijo glas
Na odločitev DVK-ja se je Asociacija, v skladu s pravnim poukom DVK-ja, pritožila na vrhovno sodišče. To je pritožbo Asociacije odstopilo ustavnemu sodišču. Slednje je pritožbo zavrglo s pojasnilom, da niso izčrpana vsa pravna sredstva, saj lahko pritožbo vložijo po opravljenih volitvah. V Asociaciji so napovedali, da bodo to tudi storili "s ciljem, da svojim članom in drugim poklicnim ustvarjalcem zagotovijo glas in ker državni svet jemljejo resno".