Foto: Katja Goljat
Foto: Katja Goljat

Skupno je Evropska komisija na drugem roku MEDIA-razpisa podprla 35 filmskih festivalov iz 20 držav od prijavljenih 78 projektov iz 30 držav. Mešani (globalni) program ima 14 festivalov, dokumentarnemu filmu je posvečenih osem, kratkemu sedem, animiranemu pa pet festivalov, medtem ko eden obravnava mlada občinstva.

Letos edini slovenski filmski festival s podporo Evropske komisije
Animateka je eden od petih animiranemu filmu posvečenih evropskih dogodkov in letos edini slovenski filmski festival s podporo Evropske komisije, so sporočili iz Zavoda Motovila, Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, programa EU-ja za podporo kulturnim in ustvarjalnim ter filmskim in avdiovizualnim sektorjem v Evropi.

Foto: Animateka
Foto: Animateka

Od 100 točk so ocenjevalci projektni prijavi Animateke dodelili 92,5 točke, za uspeh bi jih potrebovali 83. Zahvaljujoč prijavi znotraj drugačnega tipa festivalov kot doslej, bo Animateka črpala višjo podporo kot kadar koli, in sicer 46.000 EUR (namesto 33.000 EUR), kar je 28 odstotkov proračuna festivala.

Animateka je mlad festival, ki z bogatim programom evropskih filmov in del iz držav nizke AV-zmogljivosti nenehno dosega občinstva, so ocenjevalci utemeljili svojo podporo 16. Animateki, ki bo letos potekala med 2. in 8. decembrom. "Poleg številnih celoletnih dejavnosti za promocijo evropske produkcije in talentov ima festival inkluzivno strategijo doseganja novih občinstev. Predstavljene izobraževalne dejavnosti so raznolike in prilagojene starosti. Partnerstva z nacionalnimi in mednarodnimi kulturnimi organizacijami in drugimi filmskimi festivali utemeljujejo položaj festivala na mednarodnem prizorišču in prispevajo k promociji evropske kinematografije."

Da bi animirani film dosegel čim širše občinstvo
V Animateki so povedali, da so zadovoljni, ker sta kakovost in pomen festivala znova prepoznana tudi v evropskem merilu. Vsako leto poskušajo narediti korak naprej, se razvijati v nove smeri, ponuditi občinstvu več, nadaljevati uspešne projekte in začenjati nove. Želijo si, da bi animirani film dosegel čim širše občinstvo.

Sedem filmskih festivalov, med njimi je tudi Ljubljanski mednarodnih filmski festival – LIFFe, je uvrščenih na rezervni seznam. Če bo Evropska komisija do konca leta 2019 zagotovila dodatna finančna sredstva, se tudi njim obeta sofinanciranje.