V Palači italijanske civilizacije (Palazzo della Civilta Italiana) je danes sedež podjetja visoke mode Fendi. Vsako izmed štirih pročelij palače tvori po devet krat šest obokov: devet, ker je toliko črk v besedi Mussolini, šest jih ima Benito. Foto: AP
V Palači italijanske civilizacije (Palazzo della Civilta Italiana) je danes sedež podjetja visoke mode Fendi. Vsako izmed štirih pročelij palače tvori po devet krat šest obokov: devet, ker je toliko črk v besedi Mussolini, šest jih ima Benito. Foto: AP
Benito Mussolini
Benito Mussolini je prevzel oblast leta 1922, pred koncem vojne so ga ujeli italijanski partizani in ga brez sodnega postopka leta 1945 ustrelili ter njegovo truplo obesili na milanski bencinski črpalki. Foto: AP
Kongresna palača
Kongresna palača leta 1960, ko je na takratnih olimpijskih igrah v Rimu gostila tekmovanja v nekaterih izmed kategorij. Foto: AP

Takrat so namreč začeli graditi tudi racionalistično primestno četrt - tako imenovani EUR -, ki naj bi svet prepričala o bogastvu, izvirnosti in silni moči Italije, nove kolonialne sile.

EUR je danes okrajšava za rimsko četrt Evropa, na začetku pa je predstavljal kratico za Svetovno razstavo v Rimu. Z njo so na 400 hektarjih primestnih polj - z novo monumentalno četrtjo - hoteli zaznamovati 20-letnico fašističnega režima. Ampak vmes se je začela druga svetovna vojna in Svetovne razstave tega leta ni bilo.

Veličastni kolosej kvadratne oblike
Razstave sicer ni bilo, ostala pa so veličastna poslopja, med njimi tudi kvadratni Kolosej, ki uradno nosi ime Palača italijanske civilizacije in v kateri je danes sedež podjetja visoke mode Fendi. Vsako izmed štirih pročelij palače tvori po devet krat šest obokov: devet, ker je toliko črk v besedi Mussolini, šest jih ima Benito.

Arhitekt in pooblaščenec za varstvo kulturne dediščine v tej četrti Francesco Innamorati glede teh "navideznih trdnjav" pove, da "v resnici ponujajo zelo zanimive, zlasti notranje perspektive, ki se dobro povezujejo in se tekoče navezujejo na zunanjost". "Mislim, da gre za brezčasno arhitekturo."

Na vrhu Kongresne palače je poletna kinoarena, kjer sicer še danes organizirajo sejme. V poslopju z imperialnim sprednjim in modernističnim zadnjim pročeljem so se leta 1960 celo sabljali. Ta rimska četrt je na takratnih olimpijskih igrah gostila tudi boks in košarko - v Športni palači arhitektov Piera Luigija Nervija in Marcella Piacentinija. "Četrt EUR predstavlja zadnje pomembno poglavje obdobja, ki je hotelo znova zagnati državo. Žal se je ta proces zaustavil. Podobno velikih urbanističnih projektov pozneje v Rimu ni bilo več," razloži Innamorati.

Četverica muzejev v četrti EUR
Središče nove četrti, kot si jo je zamislil fašistični režim, je vključevalo tudi štiri muzeje. V. d. direktorja Muzeja civilizacij Mario Mineo pove: "Gre za Muzej civilizacij, ki vključuje muzeje visokega srednjega veka, predzgodovinski etnografski muzej, muzej ljudskih obrti in muzej vzhodnih umetnosti Giuseppeja Tuccija." V Muzeju visokega srednjega veka posebno pozornost vzbudijo intarzirana marmorna tla - Opus Sectile. "Gre za okrasje bogate poznoantične vile. Stoji v Ostii zunaj mestnih vrat Porta Marina, v naselju iz 4. stoletja n. št. - gre za jedilnico," razloži arheologinja Francesca Pizziconi.

Direktor razstave, nacisti, Angleži in sedež uprave
Kot eno izmed pomembnih lokacij lahko omenimo še protiletalsko zaklonišče iz obdobja fašizma za 300 ljudi. Nad njim je prva dokončana stavba te četrti, v njej pa je uradoval direktor Svetovne razstave, ki je nikoli ni bilo. Iz nje so poveljevali nacisti med okupacijo in angleški vojaki po vojni - zdaj je tukaj sedež uprave celotnega kompleksa, ki je v državni lasti.

"Govorimo o 200.000 kvadratnih metrih površin. Vsa poslopja iz marmorja in lehnjaka, ki stojijo v osrednjem peterokotniku četrti, so v lasti družbe Eur, S. p. A. V lasti imamo tudi 70 hektarjev parkov," četrt EUR v številkah in materialih opredeli Roberto Diacetti, predsednik uprave podjetja Eur.

Fašistično dvajsetletje arhitekture v Rimu
Fašistično dvajsetletje arhitekture v Rimu