Načrtovana konservatorska in restavratorska dela v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice bodo po zagotavljanju strokovnjakov zato brez dvoma najobsežnejši restavratorski projekt v Sloveniji v zadnjem obdobju. Predvsem zaradi pomena slovite Viteške dvorane ter obsega poslikav bodo dela tudi velika promocija za restavratorsko stroko, za Posavski muzej Brežice in celotno spodnjeposavsko regijo. Foto: kraji.eu
Načrtovana konservatorska in restavratorska dela v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice bodo po zagotavljanju strokovnjakov zato brez dvoma najobsežnejši restavratorski projekt v Sloveniji v zadnjem obdobju. Predvsem zaradi pomena slovite Viteške dvorane ter obsega poslikav bodo dela tudi velika promocija za restavratorsko stroko, za Posavski muzej Brežice in celotno spodnjeposavsko regijo. Foto: kraji.eu
Brežiški grad je bil vključen tudi v mednarodni interdisciplinarni projekt Evrocare Prevent. Z več let trajajočimi meritvami so namreč našli rešitve pred vlago in za boljšo mikroklimo. S tem so prispevali k odpravi podobnih težav tudi v drugih slovenskih gradovih in sakralnih objektih. Foto: Zavod za podjetništvo in turizem Brežice Foto: Zavod za podjetništvo in turizem Brežice

Projekt II. faze celovite obnove brežiškega gradu naj bi bil po besedah izvajalcev končan do septembra prihodnjega leta. Prva faza prenove se je začela leta 2006, do leta 2008 pa so opravili nekatera večja vzdrževalna dela v zahodnem traktu gradu. Sanirali in utrdili so zidove, sanirali vlago, opravili zunanjo ureditev, elektroinštalacijska in kanalizacijska dela ter na podstrešju odpravili lesno gobo.
Potem pa se je zapletlo pri denarju in najbolj skrb vzbujajoče je bilo to, da so že tako uničene freske v Viteški dvorani prepuščene nadaljnjemu propadanju. V prihodnjih dneh bodo obnovitvena in konservatorsko-restavratorska dela - ocenjena na dva milijona evrov - spet stekla.

Baročno bogastvo zaokroženo s freskami
Brežiški grad, lep primer utrjene renesančne arhitekture v ravnini, hrani arheološke, etnološke, zgodovinske in umetnostne zbirke. Grad, v katerem domuje Posavski muzej Brežice, slovi predvsem po Viteški dvorani, okrašeni s freskami s posvetnimi motivi, ki jih uvrščajo med najlepše in največje pri nas, s poslikavami po hodnikih, stopnišču ter v grajski kapeli pa zaokrožajo pravcato baročno bogastvo.
Večji del vsega tega bo po prenovi vzhodnega grajskega kompleksa že v dobrem letu rešen pred propadanjem.

Velika in skrbno načrtovana obnovitev
Stanje Viteške dvorane je trenutno precej skrb vzbujajoče; s stropa neprestano odpadajo posamezni kosi stenskih poslikav (fresk), ki jih je samo na tem delu več kot 506 kvadratnih metrov. Prav zato bo restavracija baročnih fresk najzahtevnejša in najobsežnejša tudi v evropskem prostoru. Strokovnjaki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Ljubljana bodo na podlagi obsežne projektne dokumentacije sledili skrbno načrtovanemu konservatorskemu programu. Restavratorji, ki bodo obnavljali tudi lesene in kamnite elemente, želijo odkriti originalne poslikave iz leta 1699 ter zadnjič prenovljene leta 1954.

Glede na to, da je načrt obnovitvenih del že zdaj narejen in je znano, da bodo nekateri prostori, tudi Viteška dvorana in poročna soba, do prihodnje jeseni zaprti, je tudi jasno, da bo prihodnje leto odpadel sicer že tradicionalni otvoritveni koncert festivala Seviqc Brežice.
Vir fotografij: KRAJI - Slovenija