Foto: MMC TRVSLO
Foto: MMC TRVSLO

Mandat je prenehal torej članom stalnih strokovnih komisij, ki so bili imenovani v mandatu Vaska Simonitija. Kot so sporočili z ministrstva, je s tem izpolnjena ena od koalicijskih zavez o odpravi najspornejših odločitev na področju kulture prejšnje vlade. Njihova sprememba pravilnika o strokovnih komisijah je namreč povzročila veliko nestrinjanja v javnosti, saj je krčila prostor avtonomnemu in strokovnemu delovanju na področju kulture.

Sorodna novica Asta Vrečko: Cilj je, da kulturi ponovno namenimo podporo, ki si jo zasluži

"Skladno z zavezami ministrstva po vključujočem, dialoškem in strokovnem delu bodo nove komisije imenovane s pomočjo javnega poziva, ki strokovni javnosti omogoča, da med sabo predlagajo najkompetentnejše strokovnjake s posameznih področij," so sporočili z ministrstva za kulturo, ki je danes objavilo poziv za nove člane in članice komisij, ki je odprt do 18. oktobra, novi člani in članice pa bodo imenovani predvidoma konec tega meseca. Na ministrstvu želijo s tem pozivom "zagotoviti avtonomno in strokovno podkovano odločanje o programih in projektih samozaposlenih, nevladnih organizacij in javnih zavodov", so še zapisali v sporočilu za javnost.

Nič več komisije za samozaposlene
Na ministrstvu bo po novem delovalo 18 stalnih strokovnih komisij, ki bodo imele najmanj tri in največ sedem članov, pri čemer bo večina komisij zaradi potreb zagotavljanja strokovnega znanja raznolikih disciplin znotraj področja štela pet ali sedem članov. S pravilnikom je bila ukinjena komisija za samozaposlene, njene pristojnosti so se znova prenesle na posamezne področne komisije. Ministrstvo je s tem zagotovilo, da bodo "vloge za vstop ali podaljšanje statusa in pravic samozaposlenih tako kot v preteklosti obravnavane s strani širše zasedbe strokovnjakov, ki svoja področja in tam delujoče ustvarjalke in ustvarjalce dobro poznajo ter lahko zato utemeljeno presojajo kakovost njihovega dela".

Ministrstvo je pri pripravi predloga novega pravilnika upoštevalo več pobud, ki so jih pretekla leta nanj naslovili zagovorniške organizacije, stanovska društva, posamezniki in posameznice. Pravilnik o strokovnih komisijah določa število in sestavo, naloge, način dela, trajanje mandata in financiranje komisij za posamezna področja kulture. Pravilnik podeljuje večjo avtonomnost strokovnim komisijam in preprečuje vpliv politike na njihovo delo.

Prestrukturiranje nekaterih področij
Novi pravilnik na seznamu področij uvaja novi komisiji: za nesnovno kulturno dediščino in za podporne programe. Na področju vizualnih umetnosti bosta po novem delovali dve komisiji: ena za vizualno področje ter druga za arhitekturo in oblikovanje. Področje uprizoritvenih in glasbenih umetnosti po novem ne bosta več delovali ločeno za javne zavode in nevladne organizacije oziroma resno in drugo glasbo, temveč bosta skladno s sodobnimi smernicami kulturne politike področji pokrivala kot enotni ekosistem.

Pri sestavi komisij nov pravilnik narekuje sledenje strokovnosti in uravnotežene zastopanosti po spolih in starosti, geografske razpršenosti po območjih delovanja posameznih kandidatov in kandidatk ter skupnega nabora izkušenj iz različnih zvrsti obravnavanega področja ter delovnih in organizacijskih oblik delovanja. Kot so še sporočili z ministrstva, so med novostmi pravilnika tudi uvodno izobraževanje za člane in članice komisij ter možnost izvedbe sej prek videokonferenčnih platform.