Biro Enota je zlati svinčnik prejela za projekt Športna dvorana Podčetrtek, ki je po besedah komisije uspešen primer javne zgradbe, ki ni samo športna dvorana, ampak tudi fleksibilno uporaben centralni javni pokriti prostor naselja. 'Dislocirana lega objekta, ki je - glede na naselje - postavljen na drugo stran ceste, je bila spretno izkoriščena. Iz degradirane pozicije za nasipom je ustvarjena nova vstopna poteza krajinsko izoblikovane rdeče preproge, ki je v močni rdeče-črni barvni obdelavi prepričljiv vstopni nagovor nove stavbe,' je med drugim še zapisano v utemeljitvi. Foto: Miran Kambič/ZAPS
Biro Enota je zlati svinčnik prejela za projekt Športna dvorana Podčetrtek, ki je po besedah komisije uspešen primer javne zgradbe, ki ni samo športna dvorana, ampak tudi fleksibilno uporaben centralni javni pokriti prostor naselja. 'Dislocirana lega objekta, ki je - glede na naselje - postavljen na drugo stran ceste, je bila spretno izkoriščena. Iz degradirane pozicije za nasipom je ustvarjena nova vstopna poteza krajinsko izoblikovane rdeče preproge, ki je v močni rdeče-črni barvni obdelavi prepričljiv vstopni nagovor nove stavbe,' je med drugim še zapisano v utemeljitvi. Foto: Miran Kambič/ZAPS
Sadar Vuga
O dobitnikih platinastega svinčnika, Jurija Sadarja in Boštjana Vugo, piše, da njuna arhitektura ni niti vezana na določen prostor, ne pripada določenemu slogu niti določeni skupini. 'Sega čez vse možne omejitve, geografske, nazorske, kulturne, poslovne, avtorske, generacijske in je za večino neobičajna. Uspešna je zato, ker je prožna in nekomformistična. Že razširjenost njunih projektov je v slovenski arhitekturi zagotovilo, da njena kakovost še dolgo ne bo upadla.' Foto: Moderna galerija
Naselje razgledi Perovo
Naselje Razgledi Perovo je dokaz, da presežna arhitekturna ustvarjalnost ni sama sebi namen, ampak s svojo posebnostjo lahko postane celo glavni prodajni adut. 'Oblikovna zasnova objektov ustvarja likovno igrivo in monumentalno kompozicijo prisekanih volumnov na temnem podnožju, kjer gre za likovni dialog s kuliso gorske pokrajine v ozadju. Materialna delitev na temno pritličje in razgibano leseno nadgradnjo pomeni tudi stik z naravno logiko gozdne pokrajine v neposredni bližini.' Foto: Miran Kambič/ZAPS
Najboljši arhitekturni dosežki so nagrajeni

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) so dan arhitektov počastili s pregledno letno razstavo Zbornice za arhitekturo in prostor (ZAPS), pripravili mednarodno konferenco na temo Arhitektura za jutri ter tradicionalno podelili priznanja ZAPS.
Z zlatim svinčnikom s področja arhitekture in krajinske arhitekture so nagrajeni Dekleva Gregorič za naselje Razgledi Perovo, arhitekturni biro Enota za športno dvorano v Podčetrtku, Mojca Gregorski in Ajda Vogelnik Saje za športno dvorano v Kidričevem in Atelje Ostan Pavlin za kolesarsko pot v Bohinju.
Andrej Hrausky prejme platinasti svinčnik za obsežnejši opus na področju arhitekture, krajinske arhitekture ali prostorskega načrtovanja, za spodbujanje razvoja kakovostne slovenske arhitekture in za vključevanje arhitekturne stroke v javno zavest. Arhitekta Jurij Sadar in Boštjan Vuga pa sta, kot je zapisano v utemeljitvi nagrade, v slovensko arhitekturno prakso vnesla nov pristop. Organizacijo biroja, v katerem več arhitektov risarjev sledi potezam enega arhitekta vodje, je zamenjalo skupinsko delo vseh sodelujočih pri razvoju projekta.

Več o nagrajencih preberite tukaj.

Z zlatim svinčnikom za prostorsko načrtovanje so nagrajeni Jelko Valenčak in skupina načrtovalcev Locus, d.o.o. za urbanistični načrt Šempetra in Vrtojbe ter Ferda Jordana in skupino načrtovalcev LUZ, d.d., Janeza Koželja, Mirana Gajška, Tomaža Souvana in skupino načrtovalcev Mestne občine Ljubljana za OPN MOL ID.
Diplomo ZAPS za posamezen pomemben organizacijski prispevek pri razvoju in uveljavitvi ZAPS ter stroke prejmeta Aleš Mlakar za prispevek k zasnovi in izvedbi dodatnih strokovnih izobraževanj v letih 2009-2011 ter Ana Struna Bregar in Hiša arhitekture. Utemeljitev Struna-Bregarjevo opisuje kot "vitalni duh" Hiše arhitekture, ki jo vodi dve leti. Hiša arhitekture in ZAPS sta v njej v pravem trenutku našla pravo osebnost, ki stroki in javnosti pomaga pri ponovnem uveljavljanju kvalitetne arhitekture.
ZAPS je častno članstvo letos podelila arhitektki, urbanistki in načrtovalki Katji Repič Vogelnik in profesorju Alešu Vodopivcu za organizacijske in strokovne prispevke pri razvoju ter uveljavitvi ZAPS in stroke.
Na mednarodni konferenci so se pogovarjali, kako danes graditi boljšo arhitekturo za jutri, kaj trajnostno načrtovanje pomeni s stališča družbene in okoljske učinkovitosti, pa tudi o učinkovitosti uporabe naravnih virov, na podlagi česa definirati nizkoenergetsko, zeleno, ekološko gradnjo, kako vidike trajnosti in interdiscplinarnosti upoštevati že pri idejni zasnovi naselij, objektov, krajinskih ureditev.
Razstava predstavlja projekte, nagrajene z nagrado zlati svinčnik za odlično realizacijo v zadnjih petih letih, ter 64 projektov s področja arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja, ki so kandidirali za nagrado.
Najboljši arhitekturni dosežki so nagrajeni