''Treba se je zavedati, da se danes novega slovarja ne more delati na novo, ker je SSKJ že narejen. V vsakem primeru pogledaš v SSKJ, kako je določena stvar tam rešena. Slovar je nastajal 20 let, ker je nastajal iz nič - iz besedil. Danes ne bo nihče delal slovarja iz besedil, ampak bo gledal tudi SSKJ. Če ga ne bo, bo slovar toliko slabši,'' opozarja predstojnik ISJ-ja Marko Snoj. Foto:
''Treba se je zavedati, da se danes novega slovarja ne more delati na novo, ker je SSKJ že narejen. V vsakem primeru pogledaš v SSKJ, kako je določena stvar tam rešena. Slovar je nastajal 20 let, ker je nastajal iz nič - iz besedil. Danes ne bo nihče delal slovarja iz besedil, ampak bo gledal tudi SSKJ. Če ga ne bo, bo slovar toliko slabši,'' opozarja predstojnik ISJ-ja Marko Snoj. Foto:

Sedemnajst let mineva od zadnje izdaje SSKJ-ja in petdeset let od začetka priprav na novi slovar, kar je za spremembe, ki jih narekuje družba, res zelo veliko časa. Tako slovenski jezik sam kakor tudi hiter razvoj družbe v smeri digitalizacije postavljajo nove zahteve uporabnikov, s tem pa tudi nujo po novem slovarju sodobnega slovenskega jezika.

Minister za kulturo Uroš Grilc
Na ISJ-ju menijo, da so edina prava ustanova za pripravo novega slovarja, saj nad normiranjem slovenskega jezika bedijo že desetletja. Foto: BoBo

Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU sta že leta 2008 organizirala podoben posvet z namenom, da bi zbrali mnenja o prihodnjem slovarju in o tem, kako naj se delo organizira. Po petih letih slovarja še ni, zato si na ministrstvu, ki je slovar uvrstilo med prioritete resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018, želijo, da bi našli konsenz, ki bo podlaga za začetek dela.


Kot je na začetku poudarila Simona Bergoč iz službe za slovenski jezik, od posveta pričakuje, da bo stroka znala razmisliti, kakšen slovar naj nastane, da ga bo mogoče umestiti v šolski sistem in da bo uporaben tudi drugim govorcem slovenščine, obenem pa bo užival ugled in verodostojnost. Podobno je zaželel tudi minister Uroš Grilc: stroka naj najde konsenz, da bo mogoče oblikovati slovar, ki bo vsem v ponos.

Vodja projektne enote za izvajanje kohezijske politike Katarina Banko je predstavila možnost financiranja v okviru evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Ker ima Slovenija na voljo 3,3 milijarde evrov, kar je 30 odstotkov manj kot v pretekli sedemletni perspektivi, bo pri izboru, kot je dejala, večji poudarek na kakovosti prijavljenih projektov.

Slovar za 21. stoletje je elektronska baza
In kakšen slovar pričakujejo današnji uporabniki? Po besedah Vojka Gorjanca z ljubljanske Filozofske fakultete so pričakovanja izjemno visoka. Anketa med študenti neslovenisti je pokazala, da ga razumejo kot elektronsko bazo podatkov, ki se nenehno posodablja oziroma dopolnjuje in je prosto dostopna povsod, tudi brez internetne povezave. Poleg tega bi morala biti prilagojena različnim aplikacijam, kjer bo tudi vizualno privlačna.

Dober slovar bo po Gorjančevem mnenju mogoče dobiti šele, ko bodo vsebino združili s tehnologijo. Edini mogoči pristop je interdisciplinaren, v katerem nihče ne more imeti osrednje vloge. A do tega trenutno, kot je dodal, vlada precejšnja nenaklonjenost.

Besedne vojne niso nič novega
Podobno je opozorila tudi Monika Kalin Golob s Fakultete za družbene vede. "Akademska vojna", ki jo je lani sprožila skupina jezikoslovcev z objavo predloga za izdelavo slovarja sodobnega slovenskega jezika, se je po njenih besedah zgodila že pred obstoječim Slovarjem slovenskega knjižnega jezika (SSKJ). Da bi se izognili ponavljanju napak iz preteklosti, je obnovila takratne kritike okrog poskusnega snopiča in poudarila, da bi bilo treba pozabiti na "individualizem in institucionalno zagledanost" ter v prizadevanjih za nov slovar delovati združevalno.

Zdajšnji SSKJ je v petih knjigah izšel v letih 1970, 1975, 1979, 1985 in 1991, že takrat pa so mu nekateri očitali zastarelost.

Sedemnajst let mineva od zadnje izdaje SSKJ-ja in petdeset let od začetka priprav na novi slovar, kar je za spremembe, ki jih narekuje družba, res zelo veliko časa. Tako slovenski jezik sam kakor tudi hiter razvoj družbe v smeri digitalizacije postavljajo nove zahteve uporabnikov, s tem pa tudi nujo po novem slovarju sodobnega slovenskega jezika.

Minister za kulturo Uroš Grilc
Jezik stopa v korak s časom - kaj pa slovar?
Jezik stopa v korak s časom - kaj pa slovar?