Glasbeni del odprtja seminarja, ki poteka na temo Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, je bil v rokah sestre in brata Severe in Gala Gjurina. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer
Glasbeni del odprtja seminarja, ki poteka na temo Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, je bil v rokah sestre in brata Severe in Gala Gjurina. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer
Na letošnji seminar je prijavljenih 129 udeležencev, od tega 98 študentov in 31 zaposlenih, približno polovica jih dela na univerzah in inštitutih v tujini. Udeleženci prihajajo iz 27 držav. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer
Ne le s slovenskim jezikom, literaturo in kulturo, tudi z Ljubljano in njenimi značilnostmi se bodo spoznavali udeleženci iz 27 držav. Zanje so pripravili tudi dve ekskurziji, in sicer rudarsko obarvano v Velenju in knežjo v Celju. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer
Organizatorji so kot vsako leto pripravili tudi popoldanske in večerne dejavnosti, da bi se tudi prek teh udeleženci čim bolje naučili slovenščine. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer

Letošnji seminar se ukvarja s temo Družine v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi in v družinskem duhu je, kot je opozorila Smoletova, predsednica seminarja, potekal že uvodni glasbeni nastop slovesnega odprtja v Mestnem muzeju. Glasbeni del so namreč organizatorji tudi simbolno prepustili Severi in Galu Gjurinu, sestri in bratu, ki vsak zase in skupaj doma ustvarjata glasbo.
Tudi seminar nekako sovpada s časom, ko se spominjamo 20-letnice osamosvojitve in ravno leto 1991 je bilo tisto, v katerem je zaradi vojnih razmer seminar edinkrat v svoji dolgi zgodovini odpadel. Pa vendar, prav tistim, ki so znali uporabiti moč besede in jezika, moramo biti hvaležni, je opozorila Vera Smole, da Slovenija in Ljubljana nista čistili ruševin in celili ran svojih družin.
Družina kot osrednja tema seminarja je mišljena v najširšem pomenu, v vsej svoji kompleksnosti, torej vse od obstoja medsebojne povezanosti, druženja, soobstoja v korist vsakemu posamezniku in obenem celotne (z)družbe, društva do združenja.

Udeležence odprtja festivala je nagovoril še rektor Univerze v Ljubljani Radovan Stanislav Pejovnik, ki je med drugim opozoril na tisti slavni citat Nelsona Mandele"Če govoriš z nekom v jeziku, ki ga razume, gre sporočilo v njegovo glavo. Če pa mu govoriš v njegovem jeziku, gre sporočilo v srce." Prodekan Filozofske fakultete Vojko Gorjanc, tudi sam dolgoletni sodelavec seminarja, se še dobro spomni prvih dni festivala, polnih vznemirjenja, in vesel je, da je to delil z letošnjimi udeleženci.
Skoraj pol stoletja velik praznik za sloveniste
Predstojnica oddelka za slovenistiko Erika Kržišnik je poudarila, da je seminar za njihov oddelek že skoraj 50 let velik praznik, pomen obvladovanja jezika pa ponazorila z besedami, da ko naučimo otroka brati, se mu odpre svet, ko se naučimo jezika, se nam odpre ves naš potencial. Vendar spoznavati druge, ne pomeni pozabiti na sebe, dodaja. Na odprtju sta spregovorila še predstojnik Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik Marko Stabej in svetnica mestne občine Ljubljana Milena Mileva Blažić.
Dinamika, ki jo narekujejo tudi udeleženci
Letošnjega seminarja se udeležuje 129 udeležencev iz 27 držav, 98 študentov in 31 zaposlenih. Tu so tuji slovenisti, slavisti, književni ustvarjalci, prevajalci EU, strokovnjaki za primerjalno jezikoslovje in književnost, ki slovenščino raziskujejo, poučujejo, prevajajo ali jo kako drugače vključujejo v svoje delo in življenje. Na seminarju želijo svoje znanje poglobiti, ga obogatiti, se seznaniti z najnovejšimi spoznanji ter pridobiti pristen stik s slovenskim jezikom, literaturo in kulturo.
Za uspešnost seminarja bo med drugim skrbelo 15 uglednih predavateljev različnih strok, na njem pa sodeluje tudi nekaj mladih raziskovalcev ter vrsta lektorjev. Sicer pa bodo vzdušje in dinamiko celotne prireditve krojili tudi udeleženci seminarja s svojim predznanjem ter medsebojnim povezovanjem.
S pestrim spremljevalnim programom
Pred uradnim začetkom seminarja so pripravili že seminarski predteden, temu pa sledi dvotedenski seminar, ki zajema lektorske vaje v dopoldanskem času, predavanja, okrogle mize ali ustvarjalne delavnice, posebne tečaje, vaje iz fonetike, vaje iz konverzacije in individualno konverzacijo ter bogat spremljevalni program.