Minister bo pri imenovanju članov upošteval njihovo poznavanje delovanja samozaposlenih v kulturi in specifik s področij (uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, arhitekture in oblikovanja, intermedijske umetnosti, področja knjige in avdiovizualne kulture). Foto: BoBo. Foto:
Minister bo pri imenovanju članov upošteval njihovo poznavanje delovanja samozaposlenih v kulturi in specifik s področij (uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, arhitekture in oblikovanja, intermedijske umetnosti, področja knjige in avdiovizualne kulture). Foto: BoBo. Foto:

Obenem je ministrstvo objavilo povabilo k sodelovanju pri trajnem dialogu s samozaposlenimi v kulturi.

Trajni dialog z nevladnimi organizacijami
Z namenom trajnega dialoga z nevladnimi organizacijami in samozaposlenimi v kulturi bo minister Dejan Prešiček imenoval delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami in delovno skupino za trajni dialog s samozaposlenimi.

Pet članov skupine za dialog z nevladnimi organizacijami bo imenoval na podlagi predlogov, ki jih bo posredovala krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij CNVOS. Naloga delovne skupine bo slediti uresničevanju ukrepov iz koalicijske pogodbe za področje nevladnega sektorja.

Poznavanje delovanja nevladnih organizacij v kulturi
''Kandidati za predstavnika nevladnih organizacij morajo izkazovati poznavanje delovanja nevladnih organizacij v kulturi in poznavanje področij kulture ter umetnosti (uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, arhitekture in oblikovanja, intermedijske umetnosti, področja knjige, kulturne dediščine, ljubiteljske kulturne dejavnosti in avdiovizualne kulture).

Zainteresirane nevladne organizacije lahko CNVOS-u predlagajo člane do 10. januarja. Člani bodo nato v skupino imenovani predvidoma do konca januarja.

Uresničevanje ukrepov iz koalicijske pogodbe
Naloga delovne skupine za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi pa bo slediti uresničevanju ukrepov iz koalicijske pogodbe za področje samozaposlenih v kulturi.

Minister bo pri imenovanju članov upošteval njihovo poznavanje delovanja samozaposlenih v kulturi in specifik s področij (uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, arhitekture in oblikovanja, intermedijske umetnosti, področja knjige in avdiovizualne kulture). Če glede na zastopanost ne bo ustreznih predlogov, bo manjkajoče člane imenoval neposredno.

Predstavnike samozaposlenih v kulturi lahko ministrstvu predlagajo strokovna združenja oziroma stanovske organizacije ali najmanj pet samozaposlenih v kulturi do 14. januarja, so še sporočili z ministrstva.