Prireditelji pozivajo vse ustvarjalce - tako ljubiteljske kot profesionalne -, da v tednu ljubiteljske kulture na okenske police ali pred hišo postavijo predmete, ki ponazarjajo umetniško zvrst ali kulturno dejavnost, s katero se ukvarjajo. Foto: BoBo
Prireditelji pozivajo vse ustvarjalce - tako ljubiteljske kot profesionalne -, da v tednu ljubiteljske kulture na okenske police ali pred hišo postavijo predmete, ki ponazarjajo umetniško zvrst ali kulturno dejavnost, s katero se ukvarjajo. Foto: BoBo
S pojmom ljubiteljska kulturna dejavnost opredeljujemo tiste dejavnosti, kjer neposredni izvajalci (člani pevskih zborov, orkestrov, gledaliških in lutkovnih skupin, folklornih ansamblov, filmskih skupin, plesnih skupin, literarnih skupin, likovnikov …) te dejavnosti ne izvajajo kot poklic (praviloma zanjo niso plačani). Foto: JSKD
Ljubiteljska kultura v številkah pove, da v Sloveniji dejavno ustvarja več kot 100.000 odraslih, ki letno pripravijo okvirno 25.000 prireditev s štirimi milijoni obiskovalcev. Foto: JSKD

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in Zveza kulturnih društev Slovenije vsa kulturna društva in posameznike, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo, zbirata pod okriljem drugega vseslovenskega Tedna ljubiteljske kulture, ki bo po vsej Sloveniji in v zamejstvu potekal med 15. in 24. majem 2015. Teden ljubiteljske kulture, ki ga bo zaznamovalo okoli 1.000 kulturnih dogodkov, bo letos potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.


Prvi epicenter v Novi Gorici

Osrednje odprtje TLK-ja 2015 bo v petek, 15. maja, v Novi Gorici. Po celodnevnem kulturnem dogajanju, ki bo preplavilo ulice in trge mesta, bo ob 20.30 na velikem odru SNG-ja Nova Gorica slavnostno odprtje, Vizija svetlobe. Potekalo bo v znamenju kulturne ustvarjalnosti mladih gledališčnikov, lutkarjev, videoustvarjalcev, pevcev, likovnikov, plesalcev in rockovskih glasbenikov. Teden se bo nadaljeval z desetimi velikimi regijskimi kulturnimi projekti, ki se jim bo pridružilo okoli 1.000 kulturnih dogodkov po vsej Sloveniji in v zamejstvu.

V Sloveniji je ustvarjalcev, ki se pod vodstvom usposobljenih mentorjev ljubiteljsko ukvarjajo s kulturo, več kot 107 tisoč. Med njimi je zelo veliko mladih; njihovo ustvarjanje bodo organizatorji TLK-ja letos še posebej poudarili.

Tudi letos se nadaljuje akcija Naj se vidi!, v okviru katere bo Fotografska zveza Slovenije prvič v izložbah slovenskih mest in krajev razstavila nagrajene fotografije svojih članov.

S TLK-jevim Kukalom na EXPO v Milanu
Letošnja novost je TLK-jevo kukalo – izviren fotografski in literarni natečaj, s katerim želi odkrivati zakulisje ustvarjalnega procesa ljubiteljev in pokazati, koliko ljudi sodeluje pri posameznih projektih. TLK-jevo kukalo bo zaživelo prek spletne aplikacije, ki omogoča enostavno sodelovanje in glasovanje za najboljše. Sodelujete lahko tako, da naložite fotografijo z vaj, priprav, izdelovanja scene, ogrevanja, upevanja ali obvezne zakuske po vaji /generalki/premieri, skratka vsega, povezanega z nastajanjem vašega kulturnega dogodka. V okviru pesniške veje natečaja pa seveda naložite pesmi ali verze, ki nastajajo iz prigod v procesu umetniškega ustvarjanja. Pridružite se tukaj!

Fotografski in pesniški natečaj bo avtorja najboljše fotografije in poezije nagradil z dvema ekskurzijama v Milano za dve osebi, in sicer na mednarodno razstavo Expo. (Med ocenjevalce fotografij in verzov pa bodo razdelili tudi dvakrat po pet parov vstopnic za predstave Šentjakobskega gledališča.)

Kakšno vlogo ima ljubiteljska kultura v družbi?
Skupaj s Fakulteto za družbene vede in Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani bo JSKD v tem tednu pripravil tudi okroglo mizo o tem, zakaj je ljubiteljska kultura pomemben gradnik sodobne družbe, in opozoril na pomanjkanje študij na tem področju. Prireditev naj bi namreč širšo javnost ponovno spomnila, kako dragocena je ljubiteljska kultura in kako močan vpliv ima na življenja posameznikov in celotne družbe.

Spodaj prisluhnite še zvočnemu vabilu za vse, ki bi se letošnjega TLK-ja radi udeležili.