Ministrstvo za kulturo. Foto: MMC RTV SLO
Ministrstvo za kulturo. Foto: MMC RTV SLO

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je na predstavitvi dokumentov ob začetku javne razprave poudarila, da tako NPK kot akcijski načrt kulturo razumeta kot javno dobro in jo postavljata v središče solidarne in trajnostne družbe. Dodala je še, da se bo kultura z dokumentoma v prihodnjem desetletju razvijala v smeri izboljševanja delovnih pogojev, vključno z bojem proti prekarnosti.

Oblikovanje ukrepov in kulturne politike na dolgi rok
Resolucija o NPK-ju temeljne strateške cilje, ki usmerjajo oblikovanje ukrepov in dolgoročno tudi kulturno politiko, umešča v tri stebre: Kultura za povezano družbo, Kultura kot javno dobro in Kultura za trajnostno prihodnost. Kot novost poudarjajo prečne politike, med katerimi so: krepitev pogojev dela, dostopnost, internacionalizacija in zeleni prehod.

75 konkretnih ukrepov in 43 prebojnih investicij
Po besedah ministrice akcijski načrt vsebuje 75 konkretnih ukrepov in seznam 43 prebojnih investicij. Uvajajo se številne novosti, vključeni pa so tudi ukrepi protipoplavne sanacije, med drugim izgradnja regijskih depojev in zaščita kulturnih spomenikov. Množica ukrepov je posvečena izboljšanju pogojev dela, tako med samozaposlenimi v kulturi in v nevladnem sektorju kot tudi v javnih zavodih.

Kot prvotni rok za oddajo pripomb je bil določen 11. marec, ta pa je zdaj torej podaljšan do vključno 25. marca.