Minister za kulturo se je med drugim odpravil na pogovor na Mestno občino Nova Gorica, kjer ga je vodstvo seznanilo s potekom priprav na Evropsko prestolnico kulture in s projekti, ki bodo zaznamovali leto 2025. Foto: Ministrstvo za kulturo/Twitter
Minister za kulturo se je med drugim odpravil na pogovor na Mestno občino Nova Gorica, kjer ga je vodstvo seznanilo s potekom priprav na Evropsko prestolnico kulture in s projekti, ki bodo zaznamovali leto 2025. Foto: Ministrstvo za kulturo/Twitter

Kot so zapisali, si zato prizadevajo "za decentralizacijo (so)financiranja javnih kulturnih programov in projektov". Goriška je ena od redkeje poseljenih slovenskih statističnih regij, središče upravnega, izobraževalnega, kulturnega in gospodarskega življenja te regije pa je Nova Gorica, ki bo s sosednjo Gorico v letu 2025 nosila naziv Evropska prestolnica kulture (EPK), so ob tem spomnili na ministrstvu.

"Ker je ena od prednostnih nalog ministrstva za kulturo ohranjanje nepremične kulturne dediščine, bo v obdobju 2021–2022 (so)financiralo obnovitvena, konservatorsko-restavratorska in vzdrževalna dela na področju nepremične kulturne dediščine s 634.646,30 evra," so navedli podatke za to regijo.

Pojasnili so, da bo omenjena finančna podpora v prihodnjih letih porazdeljena med področji sakralne (cerkve sv. Lenarta na Bukovem, sv. Katarine v Otaležu, sv. Janeza Krstnika v Šebreljah, Žalostne Matere božje na Mirenskem gradu, Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici in sv. Urha v Braniku), profane stavbne (gradova Dobrovo in Rihemberk, park Lanthierijeve graščine in osem domačij) in memorialne dediščine (Partizanska bolnišnica Franja, arheološko najdišče Castra, Jožefov jašek, znamenje v Šarfovi ulici v Kobaridu in predhodne arheološke raziskave).

Med načrtovanimi obnovami so poudarili obnovo renesančnega gradu Dobrovo, ki se lahko pohvali z bogato muzejsko zbirko. Sofinanciranje obnove gradu z nekaj več kot 198.000 evri, pa bo po njihovi presoji "med drugim izboljšalo prostorske pogoje za izvajanje kulturnih dejavnosti v goriški regiji".

Ministrstvo za kulturo s 86.362,75 evra v tej regiji (so)financira tudi projekte, katerih cilj je izboljšati pogoje za izvajanje kulturnih dejavnosti in spodbuditi njihov razvoj. "Občina Kanal pri Soči je na lani, po dobrih desetih letih obujenem pozivu za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti, prejela sredstva za nakup opreme za Kulturni dom Deskle. Občina Nova Gorica pa je na letošnjem, povsem novem javnem pozivu za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture prejela sredstva za vzdrževalna dela in nakup opreme za Kulturni dom Nova Gorica," so še navedli.

Dodali so, da kulturno dogajanje v goriški regiji pomembno dopolnjujeta dejavnost petih muzejev (Goriški muzej, Mestni muzej Idrija, Tolminski muzej, Kobariški muzej in Pilonova galerija Ajdovščina), delovanje katerih je ministrstvo letos sofinanciralo z 1,7 milijona evrov, in dobro razvita knjižnična mreža. Ministrstvo je razvoj knjižnične dejavnosti letos podprlo s skoraj 450.000 evri. Med (so)financiranimi projekti po njihovem zapisu izstopa nakup bibliobusa za Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin, za katerega bo ministrstvo prispevalo 180.000 evrov.

Ministrstvo je med večjimi projekti, ki jih bo financiralo na Goriškem, poudarilo še načrtovano izgradnjo zunanjega prizorišča – amfiteatra ob stavbi SNG-ja Nova Gorica, podporo pa bo namenilo tudi razvoju medijske krajine v tej regiji. Za programske vsebine medijev je namreč ministrstvo letos namenilo skoraj 215.450 evrov, so še sporočili z ministrstva.

Vasko Simoniti se je po načrtu obiska vlade na Goriškem opoldne srečal z županom občine Tolmin Urošem Brežanom in direktorico Tolminskega muzeja Damjano Fortunat Černiloga, pozneje pa je med drugim obiskal Galerijo Rika Debenjaka in Vilo Vipolže (na posnetku), ki je bila obnovljena z državnimi in evropskimi sredstvi. Foto: Ministrstvo za kulturo/Twitter
Vasko Simoniti se je po načrtu obiska vlade na Goriškem opoldne srečal z županom občine Tolmin Urošem Brežanom in direktorico Tolminskega muzeja Damjano Fortunat Černiloga, pozneje pa je med drugim obiskal Galerijo Rika Debenjaka in Vilo Vipolže (na posnetku), ki je bila obnovljena z državnimi in evropskimi sredstvi. Foto: Ministrstvo za kulturo/Twitter