Portal Fran, ki deluje od leta 2014, je do sredine januarja imel že več kot 27 milijonov poizvedb, dnevno pa ga obišče okoli 40.000 uporabnikov. Foto: Fran
Portal Fran, ki deluje od leta 2014, je do sredine januarja imel že več kot 27 milijonov poizvedb, dnevno pa ga obišče okoli 40.000 uporabnikov. Foto: Fran
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo se je zaradi programov financiranja znašlo pod plazom kritik. Foto: BoBo

Med 12 prijavami, ki so prispele na dvoletni razpis, katerega vrednost je 139.576 evrov, jih je strokovna komisija, ki so jo sestavljali Irena Krapš Vodopivec, Andrej Bartol, Ana Beguš, Janez Dular in Mira Krajnc Ivič, izbrala pet. Finančno pomoč so prejeli projekt Slovar sopomenk sodobne slovenščine: Od skupnosti za skupnost Univerze v Ljubljani (40.000 evrov), Moj jezik v digitalnem svetu Univerze v Mariboru (39.200 evrov), Digitalizacija in dostopnost slovarskih virov Univerze na Primorskem (40.000 evrov), Promocija jezikovne igralne aplikacije za mobilne naprave Univerze v Ljubljani (6.376 evrov) in Wikivir, slovensko leposlovje na spletu Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (14.000 evrov).

Kot navajajo na ministrstvu, je Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU na razpisu podal prijavo za 36.177,20 evra, prijavo pa je komisija ovrednotila z 82 točkami. Izbrani projekti so prejeli med 92 in 85 točk. V skladu z razpisom so bili lahko financirani projekti, ki so prejeli več kot 75 točk, vendar pa je skupna vrednost projektov, ki so presegli minimalni prag, presegla skupni znesek sredstev, zato so sredstva dodelili projektom, ki so pri ocenjevanju prejeli več točk.

Inštitut: načrti za še dva jezikovna priročnika
Z inštituta so sporočili, da so v projektni dokumentaciji podrobno razložili, kako in s kakšnimi dejanji bi dosegli, da bi portal Fran res postal stalnica na namizju vseh računalnikov v Sloveniji, poleg tega pa so se zavezali, da bodo portal v dveh letih obogatili z dvema jezikovnima priročnikoma - sinonimnim slovarjem slovenskega jezika v digitalni obliki in vezljivostnim slovarjem. Ministrstvo za kulturo pa je po njihovih navedbah v zavrnitvi projekta promocije portala Fran med drugim zapisalo, da gre za "kakovostno vlogo z nekoliko premalo poudarjenim načinom sprejemanja povratnih informacij s strani uporabnikov".

Portal Fran, ki deluje od leta 2014, je do sredine januarja zaznal že več kot 27 milijonov poizvedb, njegovi ustvarjalci pa so lani 3. decembra napovedali, da bodo na "ta veseli dan kulture", ki ga praznujemo takrat, vsako leto obogatili in posodobili portal. "A če ministrstvo za kulturo ne bo pokazalo vsaj malo razumevanja in bo zavračalo še razpise za projektno (so)financiranje, se resno zastavlja vprašanje, kako. Ne da se znebiti vtisa, da gre tu še za enega tistih absurdov, kjer država tišči glavo v pesek, namesto da bi z denarnimi sredstvi priskočila na pomoč pri vzdrževanju, promoviranju in posodabljanju portala, ki je bil že tako in tako postavljen brez njene neposredne pomoči," še piše v sporočilu za javnost. Na inštitutu se zavedajo, da bodo po odločitvi ministrstva prisiljeni iskati drug vir financiranja, obenem pa opozarjajo, "da se potem ne gre čuditi, da se inštitut kljub odličnemu delu spopada s stalnimi finančnimi težavami".

Ministrstvo: Inštitut finančno uspešen na več naših razpisih
Ministrstvo ob tem poudarja, da redno spremlja delo omenjenega inštituta za slovenski jezik, in dodaja, da je bil zelo uspešen tudi na več razpisih ministrstva za kulturo. Od leta 2015 prejema 2.000 evrov letno za štiriletni projekt Dopolnitev, pregled in objava Korpusa besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja; 19.000 evrov so prejeli za raziskavo Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov (dodatnih 20.000 je prispeval ARRS), lani pa je ZRC SAZU pridobil tudi 880.000 evrov kohezijskih sredstev za nekajletni projekt Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, še navajajo na ministrstvu in dodajajo, da je vlada maja lani ZRC-ju SAZU-ju poleg rednih sredstev namenila še dodatnih 500.00 evrov za program Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda.