Namen razpisa je, da bi se čim več ljudi vključilo v kulturne programe in projekte izvajalcev na področju kulture. Foto: Pixabay
Namen razpisa je, da bi se čim več ljudi vključilo v kulturne programe in projekte izvajalcev na področju kulture. Foto: Pixabay

Javni razpis je objavljen v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Njegov glavni cilj je povečanje zaposlenosti brezposelnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih, posameznikov z nižjo, zgolj osnovnošolsko, izobrazbo in oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Naložbo sofinancirata Evropska unija (EU) iz Evropskega socialnega sklada in Slovenija. Foto: MMC/Miloš Ojdanić
Naložbo sofinancirata Evropska unija (EU) iz Evropskega socialnega sklada in Slovenija. Foto: MMC/Miloš Ojdanić

Za zaposlitve in usposabljanja skupno okrog 100 mest
Namen razpisa je, da bi se čim več ljudi vključilo v kulturne programe in projekte izvajalcev na področju kulture ter da bi se zaposlili na obstoječih ali novih delovnih mestih.

Razpis predvideva vključevanje oseb v projekte izvajalcev na področju kulture bodisi v obliki enoletne zaposlitve za polni delovni čas na novih ali obstoječih delovnih mestih bodisi v obliki usposabljanja. Načrtujejo, da se bo 40 ljudi vključilo v spodbude za zaposlitev in 60 udeležencev v usposabljanja, navaja razpis.

Skupno na voljo 627.000 evrov
Na razpis se lahko prijavijo nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, javne agencije in javni skladi, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti, posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, delujejo na področju razpisa ter izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje.

Naložbo sofinancirata Evropska unija (EU) iz Evropskega socialnega sklada in Slovenija. Skupna višina sredstev za javni razpis znaša 627.000 evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 502.000 evrov.