Pri Vodnikovi hiši iščejo upravitelja, ki bo med drugim skrbel za predstavitev in popularizacijo Vodnikove dediščine, pa tudi promocijo knjige, literature in slovenskega jezika. Foto: BoBo
Pri Vodnikovi hiši iščejo upravitelja, ki bo med drugim skrbel za predstavitev in popularizacijo Vodnikove dediščine, pa tudi promocijo knjige, literature in slovenskega jezika. Foto: BoBo

Med prijavitelji bo za vsako hišo izbrala programskega upravitelja, ki bo izvajal vsebine s področja umetnosti in kulture. Rok za prijavo na oba razpisa je 19. avgust. Na razpis se nameravata prijaviti tudi oba zdajšnja programska upravitelja, poroča današnji časopis Dnevnik. V primeru Vodnikove domačije je to zavod Divja misel, v Španskih borcih pa zavod En-Knap.
Na razpis se lahko prijavijo nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe.

Kot je vidno iz razpisa, bodo za Center kulture Španski borci v Mostah, izbrali upravitelja, ki bo izvajal programske vsebine s področij uprizoritvenih, glasbenih, likovnih, folklornih in drugih umetniških praks s poudarkom na programih s področja sodobnega plesa. Kot preberemo v razpisu, bo občina z izbranimi upravitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programskega upravljanja za navedeno obdobje in mu obenem oddal prostore Španski borci brezplačno. MOL je za štiriletno programsko upravljanje pripravljen nameniti največ milijon evrov, od tega v prihodnjem letu največ 200.000.

CK Španski borci trenutno upravlja zavod En-knap, ki se namerava znova prijaviti na razpis. Foto: Španski borci
CK Španski borci trenutno upravlja zavod En-knap, ki se namerava znova prijaviti na razpis. Foto: Španski borci

Osnovni vsebinski področji, ki ju zajema programsko upravljanje Vodnikove domačije, sta predstavitev in popularizacija dediščine Valentina Vodnika ter promocija knjige, literature in slovenskega jezika v sklopu projekta Ljubljana mesto literature. Program mora vsebovati tudi druge prireditvene, produkcijske in izobraževalne vsebine s področja umetnosti in kulture, ki so v skladu s programskimi smernicami prijavitelja, so zapisali na občini.

Tudi z izbranim prijaviteljem za vodenje Vodnikove hiše bo MOL sklenil pogodbo o sofinanciranju programskega upravljanja za navedeno obdobje (za štiri leta je za izvedbo programa namenjenih največ 850.000 evrov, za prihodnje leto 170.000). Hkrati mu bo v brezplačno uporabo na voljo javna kulturna infrastruktura oziroma prostori v Vodnikovi domačiji, je mogoče razbrati iz razpisa.