Kot etnologinja Počkarjeva ne vidi svojega poslanstva le v zbiranju in ohranjanju etnološke dediščine, ampak teži k povezovanju preteklosti s sedanjostjo. Foto: Posavski muzej Brežice
Kot etnologinja Počkarjeva ne vidi svojega poslanstva le v zbiranju in ohranjanju etnološke dediščine, ampak teži k povezovanju preteklosti s sedanjostjo. Foto: Posavski muzej Brežice
Groleger arhitekti: Slovenski etnografski muzej (2004)
Murkovo priznanje je prejela Polona Sketelj iz Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani. Foto: Arhitekturni vodnik

Murkovo priznanje prejme Polona Sketelj za razstavo Vrata v Slovenskem etnografskem muzeju, Murkovo listino pa etnolog in novinar Milan Vogel.

Etnološko raziskano Posavje
Ivanka Počkar je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomirala iz etnologije in angleškega jezika s književnostjo. Kot kustosinja za etnologijo se je zaposlila v Posavskem muzeju Brežice in se posvetila raziskovanju načina življenja na Kranjskem in štajerskem delu pokrajine ob Savi. Zaradi njenega celovitega in sistematičnega dela je Posavje v etnološkem smislu ena najbolj raziskanih slovenskih regij, piše v utemeljitvi nagrade.

Počkarjeva posega na vsa področja zanimanja etnologije. Iz večjih raziskovalnih sklopov izstopa raziskava načina življenja obrtnikov Dve gasi, dva policaja, sto obrtnikov: Življenje mestnih obrtnikov od sredine 19. stoletja do druge svetovne vojne na primeru Brežic (2005). Za raziskavo o nabiralcih premoga Kolnarji - Lovilci in nabiralci naplavljenega premoga v Savi pri Brežicah, po toku navzgor in navzdol pa je leta 2012 prejela Murkovo priznanje.

Je avtorica številnih stalnih in občasnih razstav, s svojimi prispevki sodeluje na znanstvenih in strokovnih simpozijih, poleg tega redno objavlja v strokovnih časopisih in zbornikih. Kot etnologinja Počkarjeva ne vidi svojega poslanstva le v zbiranju in ohranjanju etnološke dediščine, ampak teži k povezovanju preteklosti s sedanjostjo, še piše v utemeljitvi Murkove nagrade.

Večplastna Vrata v SEM-u
Muzejska svetovalka v Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) Polona Sketelj Murkovo priznanje prejme za raziskavo ter inovativno in odmevno razstavo Vrata v SEM. Kot piše v utemeljitvi, razstava uspešno združuje koncepciji dveh stalnih razstav SEM - Med naravo in kulturo ter Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta in ju mnogostransko poglablja v izbrani temi.

Na njej so drobci in informacije ilustrativno sestavljeni v večplastno in razvejano pripoved in to je tisto, kar jo dela posebno in zanimivo: od vrat v smislu stavbnega elementa razširja očišče do široke obravnave kulturnega fenomena z dodanimi pomeni, ki jih lahko razumemo kot del univerzalne človeške, nacionalne, regionalne, lokalne in tudi družinske oz. osebne dediščine.

V medijih se najden prostor tudi za etnologijo
Etnolog in novinar Milan Vogel je več kot tri desetletja spremljal delo Slovenskega etnološkega društva in vsa etnološka prizadevanja ter o tem poročal v časopisu Delo, kjer je vseskozi skrbel za popularizacijo etnologije in redno obveščal slovensko javnost o dogajanju v etnološki stroki.

Vogel, ki je študiral slavistiko in etnologijo, je bil po diplomi najprej zaposlen v Delavskem muzeju na Ravnah, nato se je zapisal časnikarskemu poklicu. Bil je urednik pri Naših razgledih in Razgledih, do upokojitve je bil v kulturni redakciji Dela odgovoren za področje kulturne dediščine in etnološke teme. Največ pozornosti je usmerjal v predstavljanje dogodkov in dosežkov na področju etnologije v obliki poročil s tiskovnih konferenc, ocen knjig in prireditev ali v obliki pogovorov z raziskovalci, avtorji in nagrajenci.

Podelitev Murkovih priznanj bo danes ob 17.00 v Kulturno-kongresnem centru Dolenjske Toplice.